ฤกษ์งาม ยามดี คือ เวลาที่ได้ทำความดี
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  4 ก.ค. 2558
หมายเลข  26722
อ่าน  1,185

      ความตายเป็นสภาพธรรมที่ทุกคนที่เกิดมา ล้วนจะต้องประสบด้วยกันทั้งหมด ไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียว (ทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถที่จะซื้อให้ตัวเองไม่ต้องตายได้) และไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด  กาลเวลาย่อมผ่านไป ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะประมาทในเวลา และไม่ควรประมาทในอกุศล เวลาในชาตินี้เหลือไม่มากนัก   
     ถ้าจะเป็นคนดีเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันงาม  ก็ต้องรีบเป็นตั้งแต่บัดนี้  เริ่มได้ในขณะนี้  ไม่ควรที่จะไปรอ  ทำดีเวลาใด ก็ย่อมจะดีในเวลานั้น เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า ต่อไปข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง  เช่น ในวันพรุ่งนี้ อาจจะเกิดมีความโลภมากๆ ติดข้องมากๆ อยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือ อาจจะโกรธอย่างรุนแรง  ถึงกับล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรม ก็เป็นได้  
     เพราะฉะนั้นแล้ว การมีโอกาสได้สะสมกุศลคุณงามความดีประการต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือสะสมปัญญา ความเข้าใจถูก เห็นถูก โดยอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นปกติในชีวิตประจำวันนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  เพราะความดีทั้งหลายเท่านั้น  ที่จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องยับยั้งในสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ