พระโสดาบันตกอบายได้หรือไม่
 
แต้ม
แต้ม
วันที่  14 พ.ค. 2558
หมายเลข  26539
อ่าน  606

ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน ไม่ต้องบอกว่าเป็นของใคร แต่เป็นของหน่วยงานที่น่านับถือมากของรัฐ มีใจความกล่าวไว้ว่า ตามคติทางพุทธศาสนา ผู้ทีปฏิบัติจนผ่านญาณที่ 2 (ปัจจยปริคหญาณ) เป็นญาณที่เห็นเหตุปัจจัยของรูปนาม ได้ชื่อว่า เป็น พระจุลโสดาบัน เวลาตายถ้าญาณไม่เสื่อมจะไม่ตกอบาย จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่ชาติที่ 3 ไม่แน่นอนอาจตกอบายได้ ถ้าจะไม่ให้ตกอบายจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาต่อไป จนกระทั่งบรรลุอริยมรรค อริยผล ขอเรียนถามว่า พระโสดาบันตกอบายได้จริงหรือครับ เพราะผมอ่านในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วจะปิดอบายอย่างถาวร สรุปแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยแบบนี้ด้วยหรือครับ ขอเรียนถามด้วยความเคารพครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

พระโสดาบัน คือ ผู้ที่บรรลุคุณธรรม อบรมปัญญา ระดับวิปัสสนาญาณ  16 ขั้น จน บรรลุความเป็นพระโสดาบันครับ

จุลโสดาบัน คือ ยังไม่ใช่ความเป็นพระโสดาบัน เพียงเป็นจุลโสดาบัน โสดาบันน้อย ซึ่ง ผู้ที่เป็นจุลโสดาบันคือมีปัญญาถึงระดับวิปัสสนาญาณขั้นที่ ๒ (ปัจจยปริคคหญาณ) ขึ้นไปครับ ซึ่งวิปัสสนาญาณมีทั้งหมด ๑๖ ขั้น ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันต้องถึงญาณที่ ๑๖ ส่วนผู้ที่เป็นเพียงจุลโสดาบัน คือได้ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ ๒  ดังนั้นเมื่อจุลโสดาบันยัง ไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่พระอริยะ เพราะผู้ที่ไม่ใช่ปุถุชน เป็น พระอริยะ คือ ประจักษ์แจ้งพระนิพพานถึงการดับกิเลส ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ ๑๖ จึงจะ เป็นพระอริยะบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้นครับ 

ดังนั้น จุลโสดาบัน ไม่ใช่พระโสดาบัน จึงยังไม่ได้ปิดประตูอบาย ยังมีเหตุปัจจัยที่สามารถ ไปอบายภูมิได้ ครับ

ขออนุโมทนา

เชิญคลิกอ่านที่นี่ ครับ

พระจุลโสดาบัน [วิภังค์]

พระจุลลโสดาบัน [อรรถกถาอลคัททูปสูตรที่ ๒] 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระโสดาบัน คือ ผู้ที่ถึงพระนิพพาน เป็นครั้งแรก ซึ่งก็คือ เป็นพระอริย บุคคลขั้นที่ ๑ ที่ได้ประจักษ์แจ้งพระนิพพานดับกิเลสได้ในระดับหนึ่ง ดับกิเลส ได้เพียงบางส่วน ตามสมควรควรแก่มรรคที่ท่านได้ยังไม่สามารถได้ทั้งหมด พระโสดาบันดับความเห็นผิดทุกประการ ดับความลังเลสงสัยในสภาพธรรม ดับความ ตระหนี ดับความริษยา ดับกิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิ เพราะพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป 

ดังนั้น เมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว ท่านก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ท่านก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป เพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูง ขึ้นไป จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ที่ได้ บรรลุเป็นพระโสดาบัน ในที่สุดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทั้งหมด เพราะ ท่านเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้มรคผลเบื้องสูง ขั้นไป ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องของปัญญา จะขาดปัญญา ไม่ได้เลย สำคัญที่เหตุ คือ การได้คบกับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมจาก กัลยาณมิตร นั้น กัลยาณมิตรสูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับจริงๆ ครับ.  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 15 พ.ค. 2558

เหตุที่ผมสงสัยเพราะเขาอธิบายเรื่องชาติที่เกิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือชาติที่ 3 ก็เลยสงสัย แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ

ขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ