อุโบสถศีล ข้อ 8 พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อขัดเกลาส่วนไหนเป็นสำคัญ
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่  15 พ.ค. 2558
หมายเลข  26545
อ่าน  737

กราบเรียน  ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

รบกวนสอบถามครับ ว่า "อุโบสถศีล ข้อ ๘  เว้นจากการนอนบนที่นอนอันหนานุ่ม"  พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เพื่อขัดเกลากิเลสอะไร *อกุศลเจตสิกไหน หรือ อะไร อย่างไร ครับ (ด้วยที่ว่า เคยนอนบนที่นอนยางพาราหนามาณนิ้วนึง และ รู้ว่ารู้สึกสบายๆ ชอบๆ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ผ้าขาม้าสองผืนซ้อนกัน หมอนก็ผ้าขาม้าพับอีกผืนนึงหนุน  ก็ไม่ได้รู้สึกว่า ทรมาน หรือ เจ็บ หรือ ชอบ  โดยก็พยายามจะพิจารณานะครับว่า  "ชอบ" ที่จะนอนอย่างนี้หรือเปล่า แต่มีนิดๆ ที่ยังรู้สึก "ยินดี" ที่จะนอน อะไรที่ง่ายๆ ไม่ต้องมีเครื่องไรเยอะๆ หลับแล้วก็แล้วกัน คิดซะอย่างนี้

ขอกราบขอบพระคุณ และ แสดงความเคารพอย่างสูง


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2558

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  สำคัญที่จุดประสงค์จริงๆ ว่า  เพื่ออะไร เป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสจริงๆ สำหรับการรักษาอุโบสถศีล   อยู่ที่สภาพจิตใจของผู้ที่รักษา   และสิ่งที่ควรทำในวันดังกล่าว   ก็สำคัญอยู่ที่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก พร้อมกับความตั้งใจที่จะสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  จากการลักทรัพย์   จากการประพฤติในสิ่งที่ไม่ประเสริฐ  จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   จากการฟ้อนรำประโคมดนตรี   และการประดับตกแต่งร่างกาย  และ จากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่   สำหรับข้อที่ ๘ นั้น  ก็ไม่พ้นไปจากการขัดเกลาความติดข้องยินดีพอใจ เพราะโดยปกติก็มากไปด้วยอกุศลอยู่แล้ว  ถ้ามีโอกาสได้ขัดเกลาบ้าง  ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี    เพราะผู้ที่ยังมีกิเลสนั้น  จะต้องอาศัยการขัดเกลามากมาย ถ้าเป็นวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอุปมาว่าจะต้องใช้ขี้ตะกรัน ดินเหนียว หรืออาศัยเกลือ  น้ำด่าง  น้ำ  อาศัยน้ำมัน  อาศัยขี้เถ้า  เป็นต้น ในการขัด  แต่ในการขัดเกลากิเลสนั้นต้องอาศัยการเจริญกุศลทีละเล็กละน้อย โอกาสใดที่จะเจริญกุศลขัดเกลากิเลส  ก็ไม่ควรละเว้นโอกาสนั้น 

  ที่น่าพิจารณา คือ ถ้าไม่สามารถรักษาศีล ๘  ได้    เพียงศีล ๕ ก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันถ้ามีความจริงใจ    มีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความประพฤติที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ในขณะที่งดเว้นนั้น ก็เป็นความดีสำหรับตนเอง    เป็นการขัดเกลากิเลสของตนเอง ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 18 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนากุศล เมตตาธรรม ท่านอาจารย์คำปั่น ยิ่งๆ ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ค. 2558

ศีลข้อ 8 การเว้นจากที่นอนสูงใหญ่ที่นอนอันอ่อนนุ่ม   ต้องมีปัญญาและเห็นโทษของการติดข้องในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส   เพราะปกติปุถุชนก็ยินดีในกามคุณ   จึงขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้นตามกำลังของปัญญาที่เห็นโทษของกิเลส ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 20 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณยิ่งๆ ครับพี่  ชัดขึ้นครับ

อนุโมทนาในเมตตาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ