ถวายเงินพระภิกษุ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  28 ก.พ. 2558
หมายเลข  26253
อ่าน  2,239

อยากสอบถามอาจารย์เรื่องถวายเงินพระภิกษุสงฆ์อย่างไร ถ้ากรณีไม่มีเวยยาวัจจกร เช่น ผมเคยไปฟังธรรม แล้วมีการบริจาคปัจจัยในใส่พาน อย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับ โดยไม่ทำให้พระท่านอาบัติและตัวเราไม่ได้มีส่วนทำให้พระท่านอาบัติครับ 

ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ก.พ. 2558 20:58 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

          

     เงินเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่เพศพระภิกษุ  โดยประการทั้งปวง    เป็นเครื่องเศร้าหมองของบรรพชิตจริง ๆ ทำให้เกิดความติดข้อง  เป็นห่วงกังวล  และไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์  ชีวิตพระภิกษุเป็นชีวิตที่ขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง เงินไม่จำเป็นสำหรับพระภิกษุอันเป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่งเลย  พระภิกษุเป็นผู้บวชเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส  ไม่ใช่เพื่อเพิ่มกิเลสให้มากยิ่งขึ้น  ตามพระวินัย  พระภิกษุรับเงินเพื่อตน  ต้องอาบัตินิสสัคคีย์ แต่รับเพื่อสิ่งอื่น เช่น   เพื่อสร้างอุโบสถ  พระเจดีย์  เป็นต้น  ต้องอาบัติทุกกฏ  คือ เบากว่ารับเพื่อตนเอง  สรุปคือ ไม่พ้นอาบัติจากอาบัติไม่ว่าจะรับด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม   

     ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์  ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง  คือการให้ของที่เหมาะสมกับพระภิกษุ ที่เรียก เป็นสิ่งกัปปิยะ มี บริขาร 8 เป็นต้น    ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถทำให้พระภิกษุดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามพระวินัย   ไม่ควรให้เงินและทองในประการทั้งปวง เพราะจะเป็นโทษกับท่าน เมื่อท่านรับ    แต่ให้ของที่สมควรก็รักษาท่าน และก็เป็นบุญกุศลที่บริสุทธิ์ เพราะให้ในสิ่งที่ถูกต้อง ครับ    ดังนั้น ก็ไม่ควรถวายเงินในกรณีใดๆ แม้จะใส่พาน พระก็ต้องรับไป ก็ทำให้ท่านต้องอาบัติ  มีสิ่งที่สมควรที่จะให้และไม่เป็นโทษกับพระภิกษุ   และคฤหัสถ์เลือกให้ในสิ่งที่เหมาะสม   มีอานิสงส์ผลบุญมากกว่าการให้เงิน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กับพระภิกษุ ครับ 

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

ข้ออ้างของพระรับเงิน

พระรับเงิน 

เหตุใดจึงมีพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินทอง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:16 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     การถวายเงินแก่พระภิกษุ  โดยที่พระภิกษุเป็นผู้รับ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง   พระภิกษุผู้รับนั้น  จะรับเพื่อตนเอง หรือ เพื่อผู้อื่น    ก็เป็นอาบัติด้วยกันทั้งนั้น   ส่วนผู้ถวายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในการให้ทาน    เพราะเป็นการให้ที่ทำให้พระภิกษุต้องอาบัติ   เมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัย   มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่า  อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ว  ก็ไม่ควรที่จะกระทำผิดต่อไป ครับ.

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:44 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 1 มี.ค. 2558 05:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 1 มี.ค. 2558 09:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 1 มี.ค. 2558 11:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 1 มี.ค. 2558 14:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 2 มี.ค. 2558 08:56 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 มี.ค. 2558 21:19 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มี.ค. 2558 14:37 น.

ถ้าจะไม่ทำให้ท่านต้องอาบัติ   ก็ใช้ใบปวารณาแทนเงินสด  บอกกับท่านว่าต้องการปัจจัยสี่  ก็ให้ไปรับได้ที่ไวยาวัจกรได้ ค่ะ  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ