ปัญญา
 
papon
papon
วันที่  1 มี.ค. 2558
หมายเลข  26256
อ่าน  403

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

   "ปัญญา" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 มี.ค. 2558 20:01 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ปัญญาเป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นนามธรรม เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก   เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   เหตุที่ทำให้ปัญญาเจริญขึ้น   ที่สำคัญแล้วจะต้องเคยเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม   มีศรัทธาที่จะฟัง ได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่มีปัญญา  และมีการไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม   เพื่อให้ผู้ฟังได้พิจารณาไตร่ตรอง    เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเอง   ขอเพียงเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรม  ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่มีจริงอยู่ในขณะนี้ ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรม  เพราะในการฟังการศึกษาพระธรรมนั้น    เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง ที่กำลังมีในขณะนี้จริง ๆ     ซึ่งตัวสภาพธรรมจริง ๆ นั้น   มีลักษณะเฉพาะของตน ๆ  โดยไม่ต้องใช้ชื่ออะไร ๆ ก็ได้  แต่ที่มีชื่อหรือใช้ชื่อนั้น    ก็เพื่อบอกให้รู้ว่า  กำลังกล่าวถึงอะไร    ก็เพื่อให้เข้าถึงตัวจริงของสภาพธรรมทีกำลังกล่าวถึงนั่นเอง  เพราะการฟังพระธรรม จะต้องมีเรื่องที่กำลังฟัง และก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจเรื่องของสภาพธรรม นั้น ๆ ด้วย   สิ่งสำคัญ คือ  การฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง  ขอเพียงฟังให้เข้าใจจริง ๆ ฟังพระธรรมให้เข้าใจ  เป็นปัญญาของตนเอง  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ

     พระธรรมคำสอนของของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีค่ามาก  มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใด ๆ ในโลกทั้งปวง ซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟัง   ไม่มีโอกาสได้ศึกษา   ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจเลย   บุคคลผู้ที่ฟัง  ศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบเท่านั้น ถึงจะเข้าใจและได้รับประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริง,    สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือ  การฟังพระธรรม  เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต     เป็นการยากมากที่จะได้ฟัง  เมื่อมีโอกาสแล้ว  ได้พบพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว    ก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไป   ควรตั้งใจฟังด้วยความเคารพ

     ขณะที่ฟังพระธรรม   ขณะนั้นเป็นกุศล  เป็นความดี   เป็นกุศลแล้วในขณะที่ฟังพระธรรม   ซึ่งก็หมายรวมถึงการพิจารณาไตร่ตรอง   การสนทนา    การสอบถามจากกัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญาด้วย  ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาทั้งสิ้น  แต่จะเจริญขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้น   ย่อมขึ้นอยู่ที่การสะสมมาของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ทำไมจึงเพิ่งเข้าใจ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 มี.ค. 2558 22:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 3 มี.ค. 2558 10:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 4 มี.ค. 2558 20:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 มี.ค. 2558 14:31 น.

ปัญญามีหลายขั้น   ตั้งแต่ขั้นการฟัง    ฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญา    ปัญญาที่เชื่อกรรมและผลของกรรม    ปัญญาที่รู้ลักษณะของธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์  บุคคล   ตัวตน  เรา  เขา     และปัญญารู้ว่ากุศลควรเจริญ  อกุศลควรเว้น   ถ้าคนที่มีปัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุข ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 11 มี.ค. 2558 12:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ