สัตว์เลี้ยงกับพิธีกรรมทางศาสนา
 
yupa
วันที่  23 ก.พ. 2558
หมายเลข  26214
อ่าน  2,156

ขอเรียนถามว่า สมควรหรือไหม กับ การนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมวเมื่อเสียชีวิตแล้ว ไปประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ มีการสวดบังสกุล เผา และนำกระดูก ไปลอยในแม่น้ำซึ่งนิยมปฏิบัติกันมาก


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ก.พ. 2558

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

   ในความเป็นจริง สำหรับผู้ที่เสียชีวิต ไม่ว่าคนหรือสัตว์ สิ่งที่ควรทำและเป็นประโยชน์ที่สุด คือ การทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้  เพราะร่างกายก็ปราศไปแล้ว ไม่สามารถทำอะไรได้ ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ที่จากไป หากอยู่ในภพภูมที่เหมาะสม ก็คือการทำบุญ อุทิศส่วนกุศล   โดยที่สัตว์เดรัจฉานที่ตาย ไม่จำเป็นจะต้องไปทำพิธีตามแบบที่เขาทำกัน เพียงแต่จัดการให้เรียบร้อย และทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ จะสมควรกว่าครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ก.พ. 2558

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ชีวิตของผู้ที่เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิรัจฉาน หรือมนุษย์   ล้วนมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้น   เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นแล้วดับไป  จิตขณะต่อไปคือปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันที   เกิดเป็นบุคคลใหม่ทันที   ไม่สามารถกลับมาเป็นบุคคลนี้ได้อีก   สัตว์ที่ตายไปแล้วก็ตายไป   และไปตามกรรมของตนเอง  ถ้ากรรมดีให้ผลก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิ   แต่ถ้ากรรมชั่วให้ผลก็ทำให้เกิดในอบายภูมิ    

   โดยทั่วๆ ไปแล้ว สัตว์เลี้ยง เช่น  สุนัขตาย  แมวตาย  ผู้ที่เป็นเจ้าของก็จะนำไปฝังเสียเป็นส่วนใหญ่    ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะไปจัดพิธีกรรม    เพราะการกระทำเหล่านั้นไม่มีผลต่อการเกิดใหม่ของสัตว์นั้นๆ     สิ่งที่ควรทำ คือ ทำบุญอุทิศไปให้เท่านั้น

   และประโยชน์ที่น่าพิจารณาคือ    ตามความเป็นจริงแล้ว   แต่ละคนล้วนมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้น   แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่น   ก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าก่อนที่วันสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้จะมาถึง   ควรจะทำอย่างไร  จึงจะถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด    นั่นก็คือ  ทำความดี และฟังพระธรรมให้เข้าใจ  สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดี   ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิต   เพราะอกุศลธรรมพึ่งไม่ได้เลย   สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้น ต้องเป็นธรรมฝ่ายดีเท่านั้นจริงๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูก [ปัญญา] ครับ.  

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ประสาน
วันที่ 24 ก.พ. 2558

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 24 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ