สอบถามชื่อพระสูตรครับ คหบดีใส่ภิกษาจนเต็มบาตรด้วยจิตขุ่นเคือง

 
นิรมิต
วันที่  19 ม.ค. 2558
หมายเลข  26063
อ่าน  905

ขอรบกวนสอบถามชื่อรพระสูตรครับ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีหรือคหบดีท่านหนึ่ง ที่ท่านนิมนต์ภิกษุมากรูปเพื่อฉันในเรือนของตน ตนก็เตรียมสำรับภัตตาหารไว้มาก แต่พระภิกษุได้รับภิกษาจรจากที่อื่นก่อนแล้ว เมื่อมาถึงเรือนของท่านก็ขอรับภิกษาแต่น้อย ท่านจึงไม่พอใจ กล่าวว่าก็เหตุไรในเมื่อโยมนิมนต์แล้ว พระคุณเจ้าจึงรับภิกษาจรเล่า ได้เกิดจิตโกรธขึ้น ไม่สนคำของท่าน แล้วใส่ภิกษาจนเต็มบาตรตามที่ตนตั้งใจไว้ ให้การถวายทานของท่านเป็นไปตามปรกติ คือให้ใส่จนเต็มบาตร ภายหลังท่านจึงเกิดรำคาญใจว่า ก็ทานที่ท่านให้ไปนั้นสมควรหรือหนอ เป็นบุญหรือเป็นบาปหนอ จึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อสอบถามปัญหานั้น

อยากทราบว่าในเรื่องข้างต้นนี้อยู่ในพระสูตรไหนหรือครับ

กราบขอบพระคุณมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 20 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากที่กล่าวมาเป็นเรื่อง มหาอำมาตย์ผู้เลื่อมใส

เชิญคลิกอ่านที่นี่ ครับ

เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เลื่อมใส

และท่านอาจารย์สุจินต์ได้บรรยายในเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ซึ่งขอยกข้อความที่ท่านอาจารย์สุจินต์อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ ครับ

เพราะฉะนั้น เวลาที่จะทำกุศลแต่ละครั้ง แล้วก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดความกังวล แม้ในเรื่องของกุศลนั้นๆ ก็ควรที่จะได้ทราบว่า กุศลที่ได้ทำแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เพราะเหตุว่าสามารถที่จะกระทำได้สำเร็จลุล่วงไป แม้ว่าจะมีอกุศลเกิดคั่นบ้าง แทรกบ้าง แต่เมื่อเทียบกับกุศลแล้วก็ กุศลย่อมมีมากกว่า แม้แต่ข้าวสุกเมล็ดหนึ่งๆ ที่ถวาย ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้รับผลมาก

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 20 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นธรรมดาจริงๆ สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ เมื่อได้เหตุได้ปัจจัย กิเลสก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ไม่ใช่สัตว์ บุคคลเลย แต่เป็นธรรมทางฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไป แม้ว่าจะมีความตั้งใจที่จะเจริญกุศล แต่อกุศล ก็ยังสามารถเกิดแทรกได้ เมื่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตนเองได้ประสงค์ไว้ กุศล กับ อกุศล ไม่ปะปนกัน เป็นสภาพธรรมคนละส่วนกัน แต่เมื่อได้ทราบความจริง ก็สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ว่า ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะเกิดอกุศลเช่นนั้น พระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดี ทำให้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 20 ม.ค. 2558

ตามหลักพระวินัย ภิกษุที่รับนิมนต์แล้ว ไปฉันอาหารที่อื่น ต้องอาบัติปาจิตตย์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 21 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
นิรมิต
วันที่ 21 ม.ค. 2558

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ