ลักษณะสภาพธรรม
 
papon
papon
วันที่  9 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25884
อ่าน  1,077

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"ลักษณะสภาพธรรม" ขอความกรุณาอาจารย์อนุเคราะห์ให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับคำนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        

     ลักษณะสภาพธรรม คือ ลักษณะของสิ่งที่มีจริง ที่สามารถให้รู้ได้ ปรากฏได้  สิ่งที่สามารถให้รู้ได้  สิ่งนั้นเรียกว่า ธรรม ที่มีลักษณะ หรือ ลักษณะสภาพธรรมนั่นเอง เช่นเห็น ได้ยิน สี เสียง เหล่านี้เป็นธรรม  และก็มีสิ่งที่ให้รู้ได้ นั่นคือ ตัวลักษณะ เพราะฉะนั้น สภาพธรรมทั้งหลายต้องมีลักษณะ คือ สิ่งที่ให้รู้ได้ ครับ

    ควรเข้าใจครับว่า สภาพธรรม  มี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ สามัญญลักษณะ และ วิเสสลักษณะ

    สามัญญลักษณะ คือ  ลักษณะทั่วไปปกติของสภาพธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง ที่เป็นจิต เจตสิก รูป คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา  อันมีลักษณะเหมือนกันของสภาพธรรมทั้งหลาย 

    วิเสสลักษณะ คือ  ลักษณะเฉพาะตัวของสภาพธรรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของสภาพธรรมที่แตกต่างกัน   อย่างเช่น จิตเห็น ก็มีลักษณะเฉพาะตัว คือ รู้สีเท่านั้นจะไปรู้เสียงก็ไม่ได้ หรือจะมีลักษณะร้อนก็ไม่ได้ ธาตุดินก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือ แข็งจะร้อนก็ไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุไฟเท่านั้น ครับ

    เพราะฉะนั้น การอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริง  ก็คือ สติและปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรม ขณะนั้ไม่มีเรา มีแต่ธรรม  เพราะมีแต่ลักษณะธรรมปรากฏ ไม่มีสัตว์ บุคคลเลย ซึ่งก็เริ่มโดยการฟังธรรม ศึกษาพระธรรมในเรื่องของสภาพธรรมต่อไป ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     สภาพธรรมคือ สิ่งที่มีจริงๆ เป็นจริง  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้น  ไม่พ้นไปจากนามธรรมกับรูปธรรม นามธรรม เป็นสภาพรู้  เป็นธาตุรู้  เช่น  เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย  คิดนึก  กุศลจิตเกิดอกุศลจิตเกิด  เป็นต้น นี้เป็นนามธรรม ส่วนรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้  ไม่รู้อะไร ๆ ทั้งสิ้น  เช่น  สี  เสียง กลิ่น รส เป็นต้น  เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง ๆ โดยไม่ปะปนกัน  จิตมีหลากหลายประเภท  แต่ลักษณะของจิตก็คือมีการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เป็นลักษณะ  เจตสิกแต่ละประเภทก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปความติดข้องก็มีลักษณะยึดอารมณ์  ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ก็มีลักษณะดุร้ายปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก  ก็มีการรู้ถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเป็นลักษณะ  เป็นต้นรูปแต่ละรูปก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ  ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

ลักษณะสภาพธรรม เช่น ลักษณะของแข็งปรากฏ ไม่มีฟัน ไม่มีเสียง มีแต่แข็งที่ปรากฏเท่านั้น ไม่มีสภาพธรรมอื่นปนอยู่เลย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
papon
วันที่ 10 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 11 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ