(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย13
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  6 พ.ย. 2557
หมายเลข  25742
อ่าน  1,636

พระมูลคันธกุฏีวิหาร ที่สารนาถ

วันนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า เพราะเสียงโทรศัพท์ปลุก ทั้งๆ ที่กำลังนอนหลับอย่างแสนสบายใน

โรงแรมรามาดา เพื่อออกเดินทางตอน 7 โมงเช้า ไปสารนาถที่ห่างออกไปเพียง 14 กม. เพื่อ

ให้ทันพิธีกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่พระมูลคันธกุฏีวิหารในตอนเช้า

เมื่อเข้าไปในพระวิหารพร้อมถือดอกบัวสายสีขาว สีชมพูสวยงามคนละดอกสองดอกเพื่อบูชา

พระบรมสารีริกธาตุนั้น มีชาวศรีลังกานั่งอยู่ก่อนแล้ว ท่านอาจารย์ทำพิธีอัญเชิญพระบรม

สารีริกธาตุจากที่ประดิษฐานใต้พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา ที่จำลองมาจากพิพิธภัณฑภ์

สารนาถ (แต่อย่างไรก็ไม่งามเท่าองค์จริง เพราะองค์จริงนั้นงามด้วยพุทธลักษณะและความ

อ่อนช้อยของศิลปะที่กล่าวกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลก จนชนะการประกวดทุก

ครั้ง)

บัดนี้พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรตที่มูลนิธิ

ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิ

ได้รวบรวมศรัทธาของชาวพุทธผู้ศึกษาธรรมเข้าใจแล้ว มาร่วมกันสร้างที่ประดิษฐานครอบ

ต่อจากของพระเจ้าอโศกมหาราช และของท่านอนาคาริกะ ธัมมปาละได้ทำไว้ เพราะท่าน

อาจารย์สังเกตเห็นรอยแตกชำรุด

ที่ประดิษฐานใหม่นี้งดงามและมีค่ามาก ด้วยฝีมือของอาจารย์พีรพล คล้ายณรงค์ ช่างทอง

หลวง และ ดร.วีระ พลวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ ที่ฝากฝีมือไว้เป็นพุทธบูชา พร้อม

ทั้งทองคำและอัญมณีต่างๆ มากมาย ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อทุกคนเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนั้น ได้รับแจกน้ำมนต์ ด้ายผูกข้อมือ และ

บางคนได้รับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาจำลองด้วย ระหว่างนั้น ดร. วีระ พลวัฒน์ เลขานุการ

มูลนิธิได้เล่าถึงการซ่อมแซมหลังคาพระมูลคันธกุฎีวิหารที่รั่วทำให้น้ำฝนซึมลงมาในวิหาร

ทำให้ภาพวาดพุทธประวัติที่ฝาผนังชำรุด ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก หลายคนนั่งมองไปดู

รอบๆ แล้วทานบดีคนเดิม คือ คุณเบญจวรรณ รัศมีสุวรรณกุล ผู้บริจาคเพชร 7 กะรัต เพื่อ

ประดับพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรตก็ชวนอาจารย์สงบไปกราบเรียนท่านอาจารย์

สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่นั่งอยู่กับท่านสีวลี ภิกษุชาวศรีลังกา เลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์ บน

เวทีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุว่า มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินซ่อมหลังคาจำนวน

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขออนุโมทนาด้วยค่ะ กุศลจิตของท่านทำให้หลายคน

ปลื้มปีติจนน้ำตาไหล ท่านบริจาคเร็ว บริจาคมาก บริจาคทันใจอย่างนี้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า

ทำไมถึงทำมาค้าขึ้น มีฐานะมั่นคงตั้งแต่อายุยังน้อย โลกมนุษย์เป็นที่ดูบุญและบาป และผล

ของบุญและบาปจริงๆ สาธุ ท่านได้ดีแล้วที่มีศรัทธาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ตามที่ท่าน

กราบเรียนท่านอาจารย์) และจะได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีศรัทธาศึกษาพระธรรมคำสอนให้เข้าใจเพิ่ม

ขึ้นๆ เพราะนั่นคือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยรักษาพระธรรมคำสอนที่ไม่

เจือด้วยความเห็นผิดไว้ให้ยุวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาให้เข้าใจต่อไป

ระหว่างที่รอมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ก็เก็บใจที่เกือบถอดแล้วมาไว้ที่อินเดียอย่างเดิม

เพราะไม่ว่าจะเหนื่อย จะล้า จะลำบากอย่างไร อินเดียก็มีสิ่งที่แม้แต่สวรรค์ก็ไม่มี คือ สังเวชนีย

สถานทั้ง ๔ สถานที่ที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณสูงสุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อ

พวกเรา เมื่อศึกษาพระธรรมมากขึ้น เห็นความละเอียดลึกซึ้งยากจะเข้าใจตามได้ ก็ยิ่งเห็นพระ

ปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณที่ทรงสั่งสอนความจริงที่ทรงประจักษ์แจ้ง แม้จะมีผู้รู้ตามได้

น้อย เพราะพระธรรมของพระองค์ไม่สาธารณะสำหรับทุกคน สำหรับผู้ที่สะสมบารมีที่จะตรัสรู้

ตามได้เท่านั้น ซึ่งทราบว่า ต้องสะสมตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ด้วยการตั้งใจฟัง อ่าน พิจารณาด้วยดี

เพราะทราบว่า โอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคที่ยังมีคำสอนของพระองค์ ได้พบกัลยาณมิตร

อย่างท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และได้ฟังพระธรรมที่ท่านศึกษาเข้าใจแล้วนั้นแสน

ยาก

เมื่อเสร็จพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้ว เดินข้ามถนนไปสมาคมมหาโพธิ์ สารนาถ

เพื่อเตรียมถวายภัตตาหารเพลและถวายย่ามที่บรรจุของถวายที่เตรียมมาจากเมืองไทย บาง

กลุ่มก็สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ใต้ต้นไม้ ข้างนอกอาคาร เวลาแต่ละนาทีของท่านอาจารย์

มีประโยชน์แก่ผู้มีศรัทธาในการศึกษาธรรมะจริงๆ

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพที่ทำให้มีโอกาสได้ฟังและเข้าใจพระธรรม แม้เพียง

เล็กน้อย ตามการสะสมของปัญญาค่ะ

... อ่านตอนต่อไป ...

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย14

... อ่านย้อนหลัง ...

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย12

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย11

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย10

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย9

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย8

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย7

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย6

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย5

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย4

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย3

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย2

(เกือบ) ถอดใจ ... ที่อินเดีย1


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
peem
วันที่ 7 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 7 พ.ย. 2557

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 7 พ.ย. 2557

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 7 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 7 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pulit
pulit
วันที่ 8 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Boonyavee
วันที่ 8 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองคนั้น
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตวิริยะของคุณแม่ที่เขียนบรรยายการเดินทางในอินเดียและกุศลจิตของทุกท่าน โดยเฉพาะทานคหบดี พี่เบญจวรรณ รัศมีสุวรรณกุล ที่จะบริจาคทานและช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ขอกราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 9 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
siraya
วันที่ 10 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ