Print 
การฆ่าตัวตาย จะต้องตายอีก 500 ชาติ ?
 
papitchaya
วันที่  29 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2558
อ่าน  5,867

เคยได้ยินมาว่าการฆ่าตัวตายจะต้องตายอีก 500 ชาติในแบบเดิมจริงหรือไม่  การฆ่าตัวตายจะต้องตายแบบนี้ 500 ชาติจริงมั้ยคะ  แล้วการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องทำโดยการทำวิปัสสนากรรมฐาน   แล้วจะต้องทำนานเท่าไหร่เขาถึงจะพ้นทุกข์  อยากทราบโดยละเอียดค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

     ในพระไตรปิฎกและอรรถกถากล่าวถึงบุคคลที่ฆ่าผู้อื่น   วิบากโดยตรง คือ ทำให้เกิดในนรก  เศษของกรรมที่ยังเหลือทำให้อายุสั้น  ตายก่อนวัยอันควร   เพราะถูกผู้อื่นฆ่าบ้าง  ตายเพราะถูกภัยต่างๆ บ้าง   ตายเพราะฆ่าตัวตายบ้าง  ทั้งหมดเป็นผลของการฆ่าสัตว์อื่น     

     ส่วนจำนวนชาติไม่แน่นอนว่าจะต้องมี  ๕๐๐  ชาติอาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ปัจจัย   คือ เมื่อมีโอกาสของอกุศลกรรมอกุศลกรรมย่อมให้ผลจนกว่าจะดับขันธปรินิพพาน  ส่วนการทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว กุศลใดก็ได้เมื่อสำเร็จ คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  การฟังธรรม ทั้งหมดอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทั้งสิ้น     แต่โดยมากตัวอย่างในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  ท่านกล่าวถึง  การถวายทานแก่ผู้มีศีล   แล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  อีกอย่างหนึ่ง การฆ่าตัวตายไม่เป็นอกุศลกรรมบถ   บางท่านที่ฆ่าตัวตายแล้ว  ไม่ต้องเกิดอีกก็มี  บางท่านฆ่าตัวตายแล้วเกิดบนสวรรค์ก็ได้   บางท่านฆ่าตัวตายแล้วเกิดในอบายก็ได้   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ข้อความบางตอนจาก  ... อรรถกถาเวสาลีสูตรเชิญคลิกอ่าน.....

การฆ่าตัวตายเป็นผลของวิบากกรรม..[อรรถกถาเวสาลีสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ถ้าสะสมความโกรธไว้มากๆ  ก็ทำให้ฆ่าคนอื่น  หรือฆ่าตัวเองได้เพราะฉะนั้น  เราต้องไม่ประมาทกับกิเลส  ศึกษาธรรมะเพื่อละ  เพื่อขัดเกลาจริง ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
leeyavong
leeyavong
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ศึกษาพระธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน   และก็ได้ละ โลภ โกรธ หลงได้บ้าง ในแต่ละวันทำให้ชีวิตในวันหนึ่งเบาขึ้น ๆ  สบายขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุณ
วันที่ 27 มี.ค. 2553 11:18 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ