การฆ่าตัวตาย จะต้องตายอีก ๕๐๐ ชาติ
 
papitchaya
วันที่  29 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2558
อ่าน  7,092

เคยได้ยินมาว่าการฆ่าตัวตายจะต้องตายอีก ๕๐๐ ชาติในแบบเดิมจริงหรือไม่ การฆ่าตัวตายจะต้องตายแบบนี้ ๕๐๐ ชาติจริงมั้ยคะ 

แล้วการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องทำโดยการทำวิปัสสนากรรมฐาน แล้วจะต้องทำนานเท่าไหร่เขาถึงจะพ้นทุกข์ อยากทราบโดยละเอียดค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถากล่าวถึงบุคคลที่ฆ่าผู้อื่น วิบากโดยตรง คือ ทำให้เกิดในนรก เศษของกรรมที่ยังเหลือทำให้อายุสั้น ตายก่อนวัยอันควร เพราะถูกผู้อื่นฆ่าบ้าง ตายเพราะถูกภัยต่างๆ บ้าง ตายเพราะฆ่าตัวตายบ้าง ทั้งหมดเป็นผลของการฆ่าสัตว์อื่น

ส่วนจำนวนชาติไม่แน่นอนว่าจะต้องมี  ๕๐๐  ชาติอาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ปัจจัย คือ เมื่อมีโอกาสของอกุศลกรรมอกุศลกรรมย่อมให้ผลจนกว่าจะดับขันธปรินิพพาน ส่วนการทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว กุศลใดก็ได้เมื่อสำเร็จ คือ ทาน  ศีล ภาวนา การฟังธรรม ทั้งหมดอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทั้งสิ้น   

แต่โดยมากตัวอย่างในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ท่านกล่าวถึง การถวายทานแก่ผู้มีศีล แล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อีกอย่างหนึ่ง การฆ่าตัวตายไม่เป็นอกุศลกรรมบถ บางท่านที่ฆ่าตัวตายแล้ว ไม่ต้องเกิดอีกก็มี บางท่านฆ่าตัวตายแล้วเกิดบนสวรรค์ก็ได้ บางท่านฆ่าตัวตายแล้วเกิดในอบายก็ได้ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาเวสาลีสูตร

เชิญคลิกอ่าน.....

การฆ่าตัวตายเป็นผลของวิบากกรรม [อรรถกถาเวสาลีสูตร]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ถ้าสะสมความโกรธไว้มากๆ ก็ทำให้ฆ่าคนอื่น หรือฆ่าตัวเองได้เพราะฉะนั้น เราต้องไม่ประมาทกับกิเลส ศึกษาธรรมะเพื่อละ เพื่อขัดเกลาจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
leeyavong
leeyavong
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ศึกษาพระธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน และก็ได้ละ โลภ โกรธ หลงได้บ้าง ในแต่ละวันทำให้ชีวิตในวันหนึ่งเบาขึ้นๆ สบายขึ้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คุณ
วันที่ 27 มี.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ