ณ กาลครั้งหนึ่ง ... ในสังสารวัฏฏ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  24 ส.ค. 2557
หมายเลข  25385
อ่าน  1,010

 ณ กาลครั้งหนึ่ง  เริ่มตอนแรกเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๕๓

 ที่พระมหาเจดีย์ รุวันเวลิเสยะอันยิ่งใหญ่ ณ เกาะศรีลังกา จนขณะนี้มีมากเกือบ ๑๐๐ ตอน

 ทางเว็ปไซต์บ้านธัมมะ จึงได้รวบรวมกระทู้เหล่านี้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านผู้รวบรวมมา ณ ที่นี้

 

ภาพทั้งหลายที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ เป็นไปเพื่อการระลึกว่า

ณ กาลครั้งหนึ่ง ในสังสารวัฏฏ์

ท่านผู้ถ่ายภาพและเรียบเรียงเรื่องราวในกระทู้กลุ่มนี้

และ ขอตั้งชื่อกระทู้นี้ เพื่อกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผู้เป็นยิ่งกว่ากัลญาณมิตรในอัตตภาพนี้  ตามวลีที่ท่านอาจารย์

เคยกล่าวไว้บ่อยๆ ช่วงหนึ่งว่า  "...ณ กาลครั้งหนึ่ง..."

คลิกที่นี่...

"...ณ กาลครั้งหนึ่ง..."


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 24 ส.ค. 2557 21:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ส.ค. 2557 22:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ส.ค. 2557 23:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๗๘

๔.   พหุการสูตร

ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก  ๓  จำพวก

[๔๖๓] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล (อาจารย์) ๓ นี้ เป็นผู้มีอุปการะมาก

แก่บุคคล (ศิษย์)  บุคคล (อาจารย์) ๓ นี้คือใคร คือ  บุคคล(ศิษย์) 

อาศัยบุคคล (อาจารย์) ใด  จึงได้ถึงพระพุทธเจ้า...พระธรรม...พระสงฆ์เป็นสรณะ

  บุคคล(อาจารย์ )นี้  เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคล(ศิษย์) นี้

อนึ่งอีก ภิกษุทั้งหลาย บุคคล(ศิษย์) อาศัยบุคคล(อาจารย์)ใด  จึงรู้ตามจริงว่า  

นี้ทุกข์... นี้เหตุเกิดทุกข์... นี้ความดับทุกข์... นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์    

บุคคล (อาจารย์) นี้  เป็นผู้มีอุปการะมาก  แก่บุคคล(ศิษย์)นี้...

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าบุคคลอื่น จะมีอุปการะมาก แก่บุคคล(ศิษย์)นี้ 

ยิ่งกว่าบุคคล ๓ นี่ ไม่มี  อนึ่ง เรากล่าวว่า บุคคล (ศิษย์) นี้ จะทำการสนองคุณ

แก่บุคคล(อาจารย์) ๓  นี้ไม่ได้ง่ายเลย  แต่เพียงด้วยการกราบ  ลุกรับ  ทำอัญชลี  

สามีจิกรรม  และคอยให้จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ  และยาแก้ไข้.

จบพหุการสูตรที่  ๔

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ และกุศลจิตที่ดีงามของ คุณวันชัย ภู่งาม

ไม่เพียงแต่ถ่ายรูปที่สวยงามแล้ว ยังมีธรรมะประกอบความเข้าใจอีกด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 25 ส.ค. 2557 08:19 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 11 ก.ย. 2557 00:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 ก.ย. 2557 01:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ