เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย. เทวตาสูตร
 
paderm
paderm
วันที่  28 มิ.ย. 2557
หมายเลข  25036
อ่าน  1,557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรม วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย. เทวตาสูตร

@ ถ้าไม่ศึกษาธรรม เคารพพระพุทธเจ้าจริงๆ หรือเปล่า

@ ว่าง่ายไหม คะ ถ้าไม่ยอมฟังพระธรรมในหนทางที่ถูก เป็นผู้ว่ายาก

@ ว่าง่าย เพราะ รู้ว่าพระธรรมลึกซึ้ง

@ ชาตินี้ทุกคนรู้สึกกำลังทุกข์มาก แต่ เพียงจุติเกิด ก็หายไปหมดเลย เพราะฉะนั้น

ก็กำลังจำในสิ่งว่างเปล่า ต่อเมื่อฟังพระธรรม โล่งใจ เบาใจหรือเปล่า เพราะ เพียง

แค่จำในสิ่งที่ว่างเปล่า แท้ที่จริง เป็นแต่เพียงธรรม เมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรม ก็ผ่องใส

เพราะความเข้าใจและเห็นคุณของพระธรรม ค่ะ

@ ศึกษาธรรมคิดเอง ไม่ใช่เป็นผู้ว่าง่าย

@ ศึกษาธรรม โดยทำตามๆ กันที่เขาบอก โดยไม่รู้อะไร ไม่ใช่ผู้ว่าง่าย 

@ อกุศลเกิด พยายามไม่ให้อกุศลเกิด ว่าง่ายหรือเปล่า คะ เพราะไม่เข้าใจว่าเป็น

ธรรมจึงไปบังคับ จึงว่ายาก ไม่ใช่ว่าง่าย แต่ ถ้าเข้าใจถูกว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา

ขณะนี้ และ ทุกขณะ เป็นผู้ว่าง่าย ค่ะ

@ มีใครไม่อยากจะมีปัญญาบ้างคะ ปรารถนาและสรรเสริญกันว่าประเสริฐ แต่จะทำ

อย่างไรให้มีปัญญา ว่าง่าย คือ หนทางเดียว คือ การฟังพระธรรม ค่ะ

@ พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะ เป็นสิ่งที่บุคคลเลือกสรรแล้ว เลือก

ในสิ่งที่ถูกควรเท่านั้น แล้วละทิ้งเป็นสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไม่ควร 

@ ว่ายาก คือ โกรธ แล้วก็อย่าโกรธ แต่ ว่าง่าย คือ เข้าใจว่าโกรธ และ อกุศลเป็น

ธรรม และ ลำตามลำดับว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ด้วยปัญญา 

@ ทุกข์เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ขณะเกิด อะไรเกิด คือ สภาพธรรมเกิด ทางตา หู จมูก

ลิ้น กาย ใจ การจะละทุกข์ คือ รู้จักทุข์ คือ รู้จักสภาพธรรมที่เป็นขณะนี้ว่าเป็นแต่

เพียงธรรมไม่ใช่เรา 

@ ได้ยินคำคนอื่นมาเยอะแยะแล้ว ที่ไม่ทำให้เข้าใจ ต่อไปนี้ ก็ฟังคำของพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นคำจริง คำประเสริฐ ค่ะ

@ ศึกษาธรรมโดยไม่เข้าใจความเป็นอนัตตา ชื่อว่า ไม่เคารพในพระธรรม

@ เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่เพียงกราบไหว้ แต่เพราะ มีความเข้าใจ

พระธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง

@เคารพในสิกขา คือ ศึกษาพระธรรม ด้วยความเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

@ ศึกษาพระธรรมเพื่ออะไร เพื่อจำ หรือ เพื่อปฏิบัติตาม แต่เดียวนี้กำลังศึกษา ศึกษา

สิ่งที่มีจริง เพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรม ขณะที่เข้าใจว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ชื่อว่า ศึกษาจริงๆ

เพราะ กำลังศึกษาตัวธรรม ค่ะ

ขออนุโมทนา ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
natural
วันที่ 28 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chamaikorn
วันที่ 29 มิ.ย. 2557

      ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 30 มิ.ย. 2557

@ ได้ยินคำคนอื่นมาเยอะแยะแล้ว ที่ไม่ทำให้เข้าใจ ต่อไปนี้ ก็ฟังคำของพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นคำจริง คำประเสริฐ ค่ะ

กราบเท้าท่านอาจารย์ ขอบพระคุณ อ.ผเดิม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 30 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 2 ก.ค. 2557

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 ก.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง  จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วิริยะ
วันที่ 4 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ