ยังไม่เข้าใจ
 
papon
papon
วันที่  9 พ.ค. 2557
หมายเลข  24825
อ่าน  478

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

    กระผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับกระทู้นี้

ถาม:ความเจ็บปวดทางกายเป็นวิบากแต่การฉีดยาชาแก้ปวดเป็นการตัดรับรู้ของจิตทางกายในวิถีจิตหรือเปล่าครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์กรุณาให้ปัญญาด้วยครับ ขออนุโมทนาครับ

อ.ประเชิญตอบ:

     ก่อนอื่น ควรแยกประเด็นระหว่าง ปรมัตถ กับ เรื่องราวบัญญัติ  ดังนี้ โดยปรมัตถ  ทุกอย่างเป็นธรรมะ      เป็นปรัมตถธรรม    ไม่มีคนสัตว์สิ่งของ ไม่มีเรา ไม่มีหมอ ไม่มียาชา ไม่มีการฉีดยา   ปรมัตถ์ทั้งหมด เกิดเพราะปัจจัย ไม่มีใครสร้าง  ไม่มีควรตัด  ปรมัตถธรรมเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย  เมื่อปัจจัยพร้อมปรมัตถธรรมประเภทนั้นๆ ก็เกิดขึ้น วิบากก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อว่าโดยเรื่องราวบัญญัติ มีเรา มีหมอ  มีเราเจ็บ  มียาชา มีการฉีดยาชา  มีเราทำสิ่งต่างๆ   ได้ มีคนอื่นทำสิ่งต่างๆ ได้   ซึ่งทั้งหมดนี้โดยปรมัตถไม่มี  เป็นเพียงปรมัตถธรรมที่เป็นไปเพราะปัจจัยทั้งสิ้น   ดังนั้นในชีวิตประจำวันดูเหมือนว่ามีเรา   มีเขา ไปห้าม ไปตัด ไปกั้น บางอย่าง  ไม่ให้เกิดขึ้น  แต่ความจริงคือเพราะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้น  

     ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รูปก็เป็นปัจจัยกับจิตได้ เพราะฉะนั้น การฉีดยา ที่เป็นรูปธรรมก็มีผลกับการเกิดของจิตได้ด้วย แต่ โดยปัจจัย ที่ไม่ใช่กรรมปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลัก ที่จะทำให้ไม่เจ็บ หรือ เจ็บ เพราะ กรรมปัจจัยเป็นสำคัญ คือ เป็นหลัก แต่ก็อาศัย รูปอื่นเป็นปัจจัยด้วย แต่เป็นปัจจัยรอง เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นของสภาพธรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ เพียงเหตุปัจจัยอย่างเดียว แต่อาศัยเหตุปัจจัยหลายๆ ประการ แต่ที่ควรพิจารณา คือ ปัจจัยใดเป็นปัจจัยสำคัญ ครับ นี่คือความละเอียดของธรรม ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ถ้ากล่าวถึงธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ แล้ว ไม่มีการเกิดขึ้นเองลอยๆ   ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครกำหนด  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น    ต้องมั่นคงในความจริงนี้   อย่างเวลาที่กล่าวว่า  ความเจ็บปวด เป็นวิบาก  เป็นผลของกรรม  ขณะนั้นเป็นธรรมที่มีจริงๆ   เกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน  และที่บอกว่า ฉีดยาชา ระงับความเจ็บปวด  ก็ต้องมั่นคงในความจริง ว่า  คนที่เจ็บปวด  แล้วไม่ได้รับการฉีดยาชา มีไหม หรือว่าต้องได้รับการฉีดยาชาทุกคน?  ทุกอย่างต้องมีเหตุ  เพราะถ้าไม่มีเหตุที่จะทำให้ได้รับความบรรเทาจากอาการปวด  สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น  ไม่มีใครไปตัด ไปทำอะไร  แต่ธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัย  ถ้ามีเหตุให้วิบากทางกาย จะเป็นกุศลวิบาก หรือ อกุศลวิบาก เกิดขึ้น  วิบากประเภทนั้น ก็เกิดขึ้น  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 10 พ.ค. 2557

      ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2557

     ขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ