ความชอบธรรม
 
paderm
paderm
วันที่  22 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24217
อ่าน  1,702

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์เมื่อวาน จึงขออนุญาตแบ่งปันธรรมให้สหายธรรม

ได้อ่าน พิจารณากันเพื่อเกิด กุศล เกิด ความเข้าใจถูกดังนี้
- ความถูกต้อง และ ความไม่ถูกต้อง ดูที่พฤติกรรม ว่า การกระทำครั้งแรก กับ ครั้งปัจจุบัน เหมือนหรือต่างกันหรือไม่
- ถูก หรือ ผิด ไม่ใช่กล่าวอ้าง แต่จะต้องมีหลักฐาน และ พิจารณาตามนั้น
- การจะพิจารณาเรื่องใด เรื่องหนึ่ง จะต้องพิจารณาทีละประเด็น ถูก เป็น ถูก ผิด เป็นผิด
- เปิดใจที่จะรับฟัง เหตุผล หากเป็นผู้ที่ตรง และต้องการสัจจะ ความจริง
- แต่ละคน ก็มีอกุศลด้วยกันทั้งนั้น และ ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่มาก ก็น้อย แต่ ปัจจุบัน  ควรหรือไม่ ที่จะทำในสิ่งที่ดี  และ  ร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เพื่อ ละ ความ ไม่ถูกต้อง
- อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ต้องมั่นคงในเรื่องของกรรม ควรที่จะทำดี ศึกษาพระธรรม  ต่อไป ไม่ว่าเหตุการณ์ใด จะเกิดขึ้น
- ถ้าตาย ในขณะที่ทำดี ดีกว่า ตายในขณะที่มีชีวิตที่ทำชั่ว เพราะฉะนั้น ก็มั่นคงในกรรม ว่า อยู่ที่ไหน ก็ตายได้ แต่ถ้า ช่วยเหลือกัน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะตาย ก็เป็นการตายที่เป็นการทำความดี ประเสริฐสุด
- การช่วยเหลือกัน เสียสละ คิดถึง คนที่นอนกลางดิน กินกลางทราย เหนื่อยยากลำบาก เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไหม และ ควรทำหรือไม่
- การดับกิเลส ไม่ใช่เพียงศึกษาธรรม แต่ต้องทำความดีทุกประการ นั่นคือ บารมี มีทาน เป็นต้น ก็ควรทำกุศล เมื่อมีโอกาส ไมเช่นนั้นก็จะเสียใจภายหลัง ที่ไม่ได้ทำความดี
- แม้จะแพ้ ก็เป็นความดีที่แพ้ แม้จะชนะ ก็เป็นความดีที่ชนะ แม้จะชนะ ก็เป็นความชั่วที่ชนะ แม้จะแพ้ ก็เป็นความชั่วที่แพ้ เพราะฉะนั้น ความดี ความชั่ว ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความชนะ หรือ แพ้ เพราะ ความดี ความชั่ว เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ไม่เปลี่ยนลักษณะ แต่ ควรทำในสิ่่งที่ดี หรือ ที่ชั่ว
- ความชอบธรรม คือ ความดี ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ควรที่จะทำในสิ่งที่
ชอบธรรม และ ยึดถือในสิ่งที่ชอบธรรม
ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bsomsuda
วันที่ 22 ธ.ค. 2556

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2556

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2556

 - อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ต้องมั่นคงในเรื่องของกรรมควรที่จะทำดี ศึกษาพระธรรมต่อไป ไม่ว่าเหตุการณ์ใด จะเกิดขึ้น
- ถ้าตาย ในขณะที่ทำดี ดีกว่า ตายในขณะที่ มีชีวิตที่ทำชั่วเพราะฉะนั้น ก็มั่นคงในกรรมว่า อยู่ที่ไหน ก็ตายได้แต่ถ้าช่วยเหลือกัน ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะตาย ก็เป็นการตายที่เป็นการทำความดี ประเสริฐสุด
- การช่วยเหลือกัน เสียสละ คิดถึงคนที่นอนกลางดิน กินกลางทรายเหนื่อยยาก ลำบาก เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไหม? และ ควรทำหรือไม่?
.........

กราบท่านอาจารย์ ที่เคารพยิ่ง  ถ้อยถ้วนทุกคำ ล้วนเป็นประโยชน์ยิ่ง ในปัจจุบันสมัย
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา คุณเผดิม ยี่สมบุญ ที่มีเมตตาเกื้อกูลธรรม
อันควรค่าแก่การพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุด ใน ณ กาลครั้งหนึ่ง ในสังสารวัฏฏ์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
rrebs10576
วันที่ 23 ธ.ค. 2556

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 23 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 23 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nong
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ