รอบ ๓ อาการ ๑๒
 
nongpakdee
วันที่  26 พ.ย. 2549
หมายเลข  2405
อ่าน  2,707

ขอเรียนถามเรื่อง อริยสัจจ์ ๔ เกี่ยวกับ รอบ ๓ อาการ ๑๒  ครับ

ขอขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 27 พ.ย. 2549

การรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ มีการรู้โดยรอบ ๓ คือ สัจจญาณ ๑ กิจจญาณ ๑ กตญาณ ๑ อธิบายว่า

- สัจจญาณ ในการรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง และมั่นคงว่า นี้ทุกข์ นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค

- ส่วนกิจจญาณ ก็รู้ในสัจจทั้ง ๔ โดยกิจว่า

รู้ทุกข์ว่าเป็นธรรมที่ควรรอบรู้

รู้ว่าสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละ

รู้นิโรธเป็นธรรมที่ควรกระทำให้แจ้ง

รู้มรรคว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญ

- ส่วนกตญาณ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่า

รู้ทุกข์ ได้รอบรู้แล้ว

รู้สมุทัย ได้ละแล้ว

รู้นิโรธ ได้กระทำให้แจ้งแล้ว

รู้อริยมรรค ได้เจริญแล้ว

สรุป คือ อริยสัจจ์มี ๔ รู้โดยรอบ ๓ จึงเป็น ๑๒

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 27 พ.ย. 2549

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

รอบ ๓ อาการ ๑๒

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nongpakdee
วันที่ 28 พ.ย. 2549

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Guest
วันที่ 28 พ.ย. 2549

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 22 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ก.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
captpok
วันที่ 2 ก.ค. 2552

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 16 มี.ค. 2556

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ