กรรมให้ผล ท่านพระมหาโมคคัลลานะ [ขุททกนิกาย ชาดก]
 
PEERAPAT65
วันที่  12 พ.ย. 2556
หมายเลข  24019
อ่าน  984

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗ - หน้าที่ 590

     กรรมนั้นไม่ได้โอกาส   ตลอดเวลามีประมาณเท่านี้  ตั้งอยู่เหมือนกองเพลิง   ถูกเถ้า

กลบไว้เฉพาะหน้า   แล้ววิ่งเข้าสู่สรีระอันไม่มีที่สุดนี้.      ก็กรรมนี้ได้โอกาสในที่ใดย่อม

ให้ผลในที่นั้น      เปรียบเหมือนสุนัขอันนายพรานพบเนื้อแล้วปล่อยให้ไล่ติดตามเนื้อ 

ทันกันในที่ใดก็กัดในที่นั้นฉะนั้น      ขึ้นชื่อว่าผู้ที่จะพ้นจากกรรมนั้นได้ไม่มีเลย.      พระ

เถระรู้ว่า    กรรมที่ตนทำไว้หน่วงเหนี่ยวจึงมิได้หลบหลีกต่อไป.    เพราะผลของกรรมนั้น

พระเถระจึงไม่สามารถจะเหาะไปในอากาศได้.       ฤทธิ์ของพระเถระแม้สามารถทรมาน

นันโทปนันทนาคราช และสามารถยังเวชยันตปราสาทให้หวั่นไหว       ก็ถึงความทุรพล

เพราะกำลังแห่งกรรม.    โจรจับพระเถระได้    ทุบจนกระดูกของพระเถระ   มีขนาดเท่า

เมล็ดข้าวสารแหลกละเอียดไป  เหมือนบดฟางให้เป็นแป้งฉะนั้น      แล้วโยนไปที่หลัง

พุ่มไม้แห่งหนึ่ง  ด้วยสำคัญว่าตายแล้ว  


Tag  กรรมให้ผล ขุททกนิกาย ชาดก โมคคัลลานะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 2 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ