อนุสัย กับ อาสวะ ต่างกันอย่างไร
 
siwa
วันที่  26 พ.ย. 2549
หมายเลข  2395
อ่าน  3,275

อนุสัย เปรียบเสมือนพืชเชื้อของกิเลสต่างๆ ซึ่งนอนเนื่องอยู่ เป็นอกุศลจิตที่เกิดขึ้นและดับไป อาสวะ คือ กิเลสที่เกิดขึ้น บางเบา เกิดขึ้นทุกภพภูมิ ดิฉันยังไม่เข้าใจว่าต่างกันอย่างไร กรุณาอธิบายขยายความความต่างกัน ของอนุสัยกับอาสวะด้วยค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 28 พ.ย. 2549

อกุศลธรรมมีหลายระดับ คือ อย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียด อกุศลที่ล่วงออกมาทางกาย ทางวาจา เป็นกรรมบถ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นกิเลสอย่างหยาบ อกุศลทีกลุ้มรุมครอบงำจิตอยู่เป็นกิเลสอย่างกลาง อกุศลที่ตามนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดาน และยังละไม่ได้ด้วยมรรคเป็นอย่างละเอียด ฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยนัยของอนุสัยกับอาสวะ จึงต่างกันคือ อนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด ส่วนอาสวะเป็นกิเลสอย่างกลางที่บางเบา หมักดองหรือไหลไปในธรรมและภพภูมิต่างๆ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ