ช่วยชาติให้พ้นภัย

 
kanchana.c
วันที่  22 ก.ค. 2556
หมายเลข  23230
อ่าน  1,447

ในการสนทนาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ท่านอาจารย์ได้พูดเรื่อง

“ช่วยชาติให้พ้นภัย” ซึ่งเป็นธรรมะเหมือนกัน และ ในระยะนี้ ใครก็พูดเรื่องนี้กัน

ทำให้คิดไปล่วงหน้าก่อนฟังว่า จะให้ทำอย่างไรก็จะทำ อยากจะช่วยชาติให้พ้นภัย

เหมือนกัน คือ ภัย จากการแตกสามัคคีของคนในชาติ อยากให้กลับไปรักกัน

เหมือนเดิม ไม่แบ่งแยกสี แยกฝ่าย อย่างที่เป็นอยู่

แต่ก็ต้องผิดคาด เพราะท่านอาจารย์อธิบายว่า ชาติ คือ การเกิดขึ้นของจิต

เจตสิก หรือหมายถึงจิต เจตสิก ที่เกิดขึ้นแล้ว ภัยของชาติ ก็คืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากความไม่รู้ตามความเป็นจริง ดังนั้น จะพ้นจากภัย คือ

ความไม่รู้ได้ เมื่อฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ เพื่อให้เกิด

ปัญญา ซึ่งประเสริฐสุด ถ้ามีปัญญาแล้ว เป็นเหตุให้เกิดกุศล ทำให้พ้นจากภัยทั้งปวง

ได้ และ ถ้าสามารถประจักษ์แจ้ง สภาพธรรมะตามความเป็นจริง ก็จะพ้นจากภัยของ

ชาติ คือ การเกิด ได้

ดังนั้น จะช่วยชาติให้พ้นภัยได้ ก็ต้องด้วยการศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจ

ด้วยตัวเองก่อน จึงจะสามารถช่วยคนอื่นให้เข้าใจได้ เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจ

พระธรรม เมื่อนั้น ชาติ ก็จะพ้นจากภัยของความมืด คือ ความไม่รู้นั่นเอง เหมือนต่อ

เทียนในความมืด เมื่อต่อเทียนมากเล่มขึ้น ความมืดก็จะค่อยๆ หมดไป ความสว่าง

ก็จะค่อยๆ มากขึ้น ทุกคนก็จะเห็นความจริงว่า ทางไหนถูก ควรเดิน ทางไหนเป็น

หลุมบ่อ ควรหลีกเลี่ยง โดยไม่ต้องโน้มน้าวหรือชักชวนแต่อย่างใด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Boonyavee
วันที่ 23 ก.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพสูงสุด

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณแม่แดงด้วยค่ะ

ถ้าหากไม่มีพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ และ ไม่มี ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่เป็นดั่งแสง ชี้ทางสว่างของปัญญาแล้ว ความเหนียวเหนอะ ของอวิชชา ที่ห่อหุ้มความเป็นเรามานานแสนนานนี้ ก็ยิ่งยากที่จะละคลายได้ ท่านอาจารย์จะคอยย้ำเตือนเสมอว่า จะค่อยๆ ละคลายได้ก็จากขั้นการฟัง เพราะ ขณะที่ฟังธรรมะ แล้วเข้าใจมากขึ้น ก็กำลังช่วยชาติ คือ การเกิด ให้พ้นภัย ของ ความไม่รู้ได้ ชีวิตในสังสารวัฎนี้เกิด-ดับ มานับชาติไม่ถ้วน ไม่เคยรู้เลยว่า แท้จริง แล้ว เกิด-ดับอยู่ทุกขณะจิต ถ้าไม่มีโอกาสมาฟังความจริงนี้ การฟังธรรม จึงเป็นสิ่งหาได้ยากยิ่ง เมื่อได้มีโอกาสฟังพระธรรมแล้ว ฟัง ด้วยความเคารพ ไม่ข้ามแต่ละคำ เพื่อการสะสมความเห็นถูก เข้าใจถูกให้มากขึ้น แม้ชาตินี้จะต้องตายไปก็คุ้มค่าแล้ว ที่ชาตินี้ได้ฟังพระธรรมค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
วันที่ 23 ก.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 23 ก.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

..."จะช่วยชาติให้พ้นภัยได้ ก็ต้องด้วยการศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจ

ด้วยตัวเองก่อน จึงจะสามารถช่วยคนอื่นให้เข้าใจได้"...

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ. กาญจนา ด้วยครับ

เป็นประโยชน์มาก ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
วันที่ 23 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 23 ก.ค. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
วันที่ 25 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
วันที่ 25 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 25 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 26 ก.ค. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดงและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
guy
วันที่ 26 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 26 ก.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
orawan.c
วันที่ 26 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
montha
วันที่ 27 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ