ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมภาษาอังกฤษที่ พสล. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
มศพ.
วันที่  23 ก.ค. 2556
หมายเลข  23235
อ่าน  1,153

...ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย...

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

กับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.)

ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท ๒๔ ในบริเวณสวนเบญจสิริ ใกล้ห้างดิเอ็มโพเรียม

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Jans
วันที่ 24 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
guy
วันที่ 26 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นายเรืองศิลป์
วันที่ 27 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
วันที่ 30 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 30 ก.ค. 2556

ไปฟังแล้วค่ะ ท่านอ.สุจินต์สนทนาธรรมไพเราะและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ยังพูดกับลูกชายว่า ถ้าไม่ได้ไปฟังเสียดายแย่..เพราะได้ย้ำเตือนตัวเองว่า..แท้จริงมีแต่จิต เจตสิก รูป เท่านั้น เรื่องราวต่างๆ เกิดจากความคิด กลับมาบ้านแล้วพยามระลึกรู้สภาพแข็งไม่ใช่มือ ไม่ใช่ผิวหน้า แต่เป็นสภาพแข็งตามความเป็นจริง..ครั้งต่อไป 11สค. ใช่ไหมคะ ถ้าไม่ได้ไปตจว.จะไปฟังค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์และคณะ ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ