เราจำเป็นต้องถอดรองเท้าตักบาตรไหม
 
เชียงคำ
วันที่  29 มี.ค. 2556
หมายเลข  22701
อ่าน  1,785

เราจำเป็นต้องถอดรองเท้าตักบาตรไหม


Tag  ตักบาตร บิณฑบาต ไม่ใส่รองเท้า

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    สำคัญอยู่ที่จิตจริง ๆ และประการที่สำคัญเป็นการเคารพในความเป็นบรรพชิต อัน

เป็นเพศที่สูงสุดที่มีศรัทธาสละอาคารบ้านเรือนมุ่งสู่เพศบรรพชิตที่จะเป็นไปเพื่อการ

ขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น    เพราะเหตุว่า ในขณะที่พระภิกษุท่านบิณฑบาต  ท่านไม่ได้ใส่

รองเท้า ผู้ที่ใส่บาตร  มีความเคารพนอบน้อม เห็นว่าท่านไม่ใส่รองเท้าขณะบิณฑบาต

 ในฐานะที่เป็นเพศที่ต่ำกว่าก็ให้ความเคารพ ด้วยการถอดรองเท้า     ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ทหาร-ตำรวจ ในเครื่องแบบ เวลาใส่บาตรควรถอดรองเท้าหรือไม่?

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 มี.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คงไม่ได้ครอบคลุมเหตุการณ์ในปัจจุบัน ที่เป็น

ชื่อเรื่องราวทั้งหมด แต่ จะต้องคล้อยตามในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แม้

จะใช้ชื่อ เหตุการณ์ใดในปัจจุบัน ก็ตาม การเคารพ นอบน้อมเป็นสิ่งที่สมควร และ

เพศบรรพชิตก็เป็นเพศที่สูงกว่าเพศคฤหัสถ์ การใส่รองเท้า เป็นการใส่ในวัตถุที่

ย่อมสูงกว่าเพศบรรพชิตที่ถอดรองเท้า ก็ย่อมไม่สมควรในการใส่นั้น นอกเสียจาก

มีเหตุจำเป็นที่เท้ามีแผล เป็นต้น ก็พออนุโลมได้  การแสดงสิ่งที่เป็นการนอบน้อม

ก็ย่อมเกิดจากจิตที่เป็นกุศล และ ควรกระทำเช่นกัน ครับ  

    แม้แต่ในสมัยพุทธกาล อุบาสิกาท่านหนึ่ง ใส่รองเท้า เพื่อที่จะฟังธรรม พระภิกษุ

ผู้มีปัญญา ได้กล่าวว่า เวลาจะมีน้องหญิง และ ไม่ได้แสดงธรรม เพราะ อุบาสิกานั้น

ใส่รองเท้า ไม่เคารพธรรม อันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร แสดงว่า การใส่รองเท้าของคฤหัสถ์

ย่อมไม่สมควร สำหรับการกระทำที่เป็นกุศล หรือ การเคารพในสิ่งที่สูงกว่า การให้

ทาน ทำกุศลในการตักบาตร กับเพศที่สูงกว่า ก็ควรถอดรองเท้า เพื่อแสดงถึงความ

เคารพ ต่อ พระภิกษุ และ ต่อกุศลที่ตนเองเป็นผู้ทำด้วย ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
boonpoj
วันที่ 30 มี.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 31 มี.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ING
วันที่ 1 เม.ย. 2556

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 26 มิ.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ