Print 
เปลวไฟเป็นอะไร
 
นิรมิต
วันที่  21 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22214
อ่าน  1,674

กราบสวัสดีท่านวิทยากรและมิตรธรรมที่เคารพทุกท่าน  อยากทราบว่า รูปที่มีลักษณะบัญญัติว่า เปลวไฟ เป็นมหาภูตรูปหรือเปล่าครับ  เพราะไม่ปรากฏลักษณะอ่อน-แข็ง ของธาตุดินเลย แต่มีสีปรากฏได้ทางตา  ซึ่งถ้าว่าโดยความเป็นจริงแล้ว ถ้าเปลวไฟปรากฏได้ทางตา แปลว่าที่นั่นต้องมีมหาภูตรูป 4 เช่นกันใช่ไหม ครับ  ทีนี้ก็เลยสงสัยว่า เปลวไฟนี่ มีธาตุดินอยู่ที่ตรงไหนอะครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2555 17:36 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เมื่อกล่าวถึงรูปธรรม แล้ว  เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  ที่ไม่ใช่สภาพรู้ ไม่ใช่ธาตุรู้  รูปธรรมเวลาที่เกิดขึ้นนั้น  ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรูปนั้น ๆ  เพียงรูปเดียวตามลำพัง ต้องเกิดเป็นกลุ่ม มีรูปอื่น ๆ เกิดด้วยในกลุ่มนั้น ๆ ตามสมุฏฐานคือที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้น  แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย  ใคร ๆ ก็สร้างหรือบังคับบัญชาให้สภาพธรรมเกิดขึ้นไม่ได้ แม้แต่ในเรื่องของเปลวไฟ  ถ้าไม่มีการประชุมกันของรูป-ธรรม กล่าวคือ มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ตลอดจนถึงรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ได้แก่  อุปาทายรูป (สี กลิ่น รส  โอชา) ก็จะไม่มีการสมมติบัญญัติเรียกว่าเป็นเปลวไฟได้เลย ต้องมีสภาพธรรมจริง ๆ ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้น  

     ซึ่งถ้าเห็น ก็เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น แล้วคิดนึกต่อเป็นรูปร่างสัณฐานต่าง ๆ หรือเวลาที่กระทบสัมผัสก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่ปรากฏที่กาย นั่นเอง   

     ประโยชน์ของการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมแม้ในส่วนของรูปธรรม  ก็เพื่อความเข้าใจจริง ๆ ว่า เป็นธรรม  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ธ.ค. 2555 17:55 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม  ต้องมีรูปที่เกิดอย่างน้อย ประชุมรวมกัน 8 อย่าง ที่เรียกว่าอวินิพโภครูป  เพราะฉะนั้น แม้แต่เปลวไฟ ก็ต้องมี รูปที่ประชุมรวมกันอย่างน้อย 8 รูปคือ ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชา  เพราะฉะนั้น เมื่อมีธาตุดิน ก็จะต้องมีลักษณะอ่อน แข็งด้วย  คือ โดยมากเรามักจะเข้าใจว่า ธาตุดิน จะต้องมีลักษณะแข็ง แต่ในความเป็นจริง  ธาตุดิน ที่มีน้อย  ก็จะมีลักษณะที่แข็งน้อย คือ อ่อนมาก ครับ  เพราะฉะนั้นเปลวไฟ ก็มี ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม แต่ มีลักษณะของธาตุไฟมาก ก็แสดงถึงลักษณะของธาตุนั้นชัดเจน คือ ร้อน  แต่ ก็มีธาตุดิน แต่มี ธาตุดินน้อยมาก  จึงมีลักษณะของธาตุดินที่น้อย คือ อ่อนมาก ซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่หยาบ  แต่การรับรู้ไมได้ ไม่ได้หมายถึง ไม่มีลักษณะธาตุดิน ที่อ่อนมาก แต่ประสาทสัมผัสที่ละเอียดเป็นทิพย์ดังเช่น เทวดา เป็นต้น ก็ย่อมปรากฎลักษณะของธาตุดิน ที่ละเอียดมาก คือ อ่อนมากได้ ครับ    
ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 28 ธ.ค. 2555 18:42 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของอ.คำปั่น อ.ผเดิมและทุกๆท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ