ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  17 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22188
อ่าน  1,393

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ คณะวิทยากร ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท และ วิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก

ไปสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ที่ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

มีความธรรมะ ที่จะขออนุญาติ นำมาฝากทุกท่านเพื่อพิจารณา สักเล็กน้อย ดังนี้ครับ

อารัมภบท

(เรียบเรียงโดย อาจารย์ธนิต ชื่นสกุล)

ธัมมะ เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก เรานำมาสนทนากัน ก็เพียงรู้เรื่อง

เป็นการสะสมความรู้ เพราะยังไม่เคยรู้ เพื่อละความไม่รู้เท่านั้น

ความรู้ที่กล่าวถึงนี้ เป็นความรู้ในเรื่อง สภาพธรรม ที่มีจริง ของผู้ที่รู้แล้ว เป็นพระอริยะ

ปรมัตถธรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอย่างๆ จะค่อยๆ คล้อยตาม

อย่าเพียงจำเรื่อง จำชื่อ

สภาพธรรม มีจริง พิสูจน์ให้เราเข้าใจได้

ต้องเข้าใจจริงๆ ว่า ขณะนี้ เป็นธัมมะ ส่วนเรื่องราว หรือ จำนวน ที่เป็นปรมัตถธรรม

เมื่อเข้าใจมั่นคง ก็จะจำเอง

เรายังไม่มีปัญญาพอ ที่จะรู้สภาวธรรมได้ ทันทีที่ได้ยิน

ฉะนั้น เมื่อได้ยินอะไร ต้องเข้าใจ

พลตรีหญิงเรณู คำถามนี้ มีผู้ฝากมากราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

พระราชดำรัส ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อเช้านี้

พระเจ้าอยู่หัว ตรัสถึงคุณธรรม ที่ทำให้ประเทศชาติ รอดปลอดภัย

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ

คุณธรรมข้อนี้ คือ เมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ได้ขยายความ คำว่า เมตตา ด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

ท่านอาจารย์ ค่ะ ภาษาไทย รู้จักคำว่า เมตตา แล้วก็คำว่า มิตร

ซึ่งความจริง ก็เป็นคำเดียวกัน ถูกต้องไม๊คะ คุณคำปั่น

คุณคำปั่น ท่านเป็นผู้ที่รู้ ภาษาบาลี เพราะฉะนั้น ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า

ภาษาไทยเรา ก็ใช้คำ ที่มาจากภาษาบาลี

"เมตตา มิต-ตะ" แต่ว่า ไม่ได้เข้าใจจริงๆ ในคำที่ใช้

เป็นอย่างนี้ส่วนมาก ในภาษาไทย

เพราะฉะนั้น บางที เราใช้คำว่า "เพื่อน"

แต่...เพื่อน...คือใคร?

"มิตร" เป็น "เพื่อน" ที่พร้อมที่จะเกื้อกูล ช่วยเหลือทุกขณะ

แต่การช่วยเหลือนี้ ก็มีทั้งในทางที่ เพียงความสะดวกสบาย การป่วยไข้ หรือ ธุรกิจการงาน

แต่ "เพื่อนจริงๆ "

ก็คือว่า

"เพื่อน" ที่มีความหวังดี ที่จะให้บุคคลนั้น "เป็นคนดี"

เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน นอกบ้าน หรือว่า ประเทศชาติ หรือว่า โลก

ที่จะสงบได้ ก็เพราะ คุณความดี

ไม่ใช่เพราะ ความไม่ดี

ด้วยเหตุนี้ ถ้าทุกคน สามารถที่จะ เห็นใจ แล้วก็ พร้อม ที่จะช่วยเหลือคนอื่น

ให้เป็น "คนดี" ไม่ใช่เพียง ชั่วคราว

ให้พ้นทุกข์ยาก หรือ ให้พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วย เท่านั้น

ไม่พอเลย

เพราะว่า พ้นความทุกข์ยาก ความเจ็บไข้แล้ว เป็นคนดีหรือเปล่า?

ถ้ายังเป็นคนไม่ดี ก็ยังคงไม่สามารถที่จะมีความสงบ ร่มเย็นได้

เพราะฉะนั้น ความเป็นเพื่อน หรือ ความหวังดี ต่อบุคคลอื่น

ถ้าไม่ประกอบ ด้วยปัญญา ที่เข้าใจความจริง

ความเมตตานั้น ก็ไม่เป็นบารมี ที่จะทำให้ แต่ละบุคคล เป็นคนที่ดีได้

"แต่ละหนึ่ง" ถ้าเป็นคนดี

ทุกอย่าง ไม่มีปัญหาแล้วก็เดือดร้อน เลย

แต่ถ้า "แต่ละหนึ่ง" ไม่ได้เป็นคนดี แต่หวังที่จะให้ "คนอื่น" เป็น

โดยตนเองไม่เป็น

ก็ไม่สำเร็จ

เพราะฉะนั้น จริงๆ แล้ว ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน

ก็เป็นหนึ่ง ในบารมี ๑๐ ของการที่จะให้ดับกิเลสหมด ไม่เกิดอีกเลย

การที่กิเลสเกิด เพราะเหตุว่า ยังมีกิเลส ถึงสะสมวันแล้ว วันเล่า

เป็นปัจจัยให้กิเลส เกิดบ่อยๆ มากขึ้น

แต่ว่า ถ้ามีการสะสม คุณความดี ทีละเล็ก ทีละน้อย

จนกระทั่ง ความดีนั้น มีมาก

กิเลสมีน้อยลง

การที่ทุกคน จะไม่เป็นปัญหา แล้วก็ไม่เดือดร้อน

ก็มีมากขึ้น

เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น นะคะ

น่าคิดที่ว่า

อยากจะมีเพื่อนที่ดี?

หรือว่า...

...อยากจะเป็นเพื่อน...ที่ดี?

ขอเชิญคลิกอ่านตรงนี้

อรรถกถาเมฆิยสูตร [ขุททกนิกาย อุทาน]

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา

ของชาวชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท และ วิทยาลัยการพยาบาล กองทัพบก

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 17 ธ.ค. 2555

เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น นะคะ

น่าคิดที่ว่า

อยากจะมีเพื่อนที่ดี?

หรือว่า...

...อยากจะเป็นเพื่อน...ที่ดี?

..........

เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากๆ ครับ หากเข้าใจย่อมเลือกคำตอบได้ถูกต้องทีเดียวนะครับ

........................................

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

รวมถึงท่านวิทยากรทุกๆ ท่าน

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา

ของท่านผู้ร่วมจัดและชาวชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท

และ วิทยาลัยการพยาบาล กองทัพบก

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย มา ณ กาลครั้งนี้ ครับ

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ups
วันที่ 17 ธ.ค. 2555

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
บรรพต
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผิน
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
นิรมิต
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนายิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kinder
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เข้าใจ
วันที่ 20 ธ.ค. 2555

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jaturong
วันที่ 20 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ