มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ [ปฐมสุขสูตร]

 
wittawat
วันที่  13 พ.ค. 2555
หมายเลข  21109
อ่าน  3,009

มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ

การมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ หรือ มีชีวิตอยู่เพื่อยังปัญญาให้เกิดขึ้นนั้น คือ ถ้าเป็นผู้รู้ว่าอกุศลทั้งหลายไม่ดี จะอยู่ด้วยความไม่ดี หรือว่าอยู่ด้วยปัญญา เพราะถ้าเป็นปัญญาที่รู้จริงๆ ก็จะละเว้นอกุศล อบรมปัญญาที่รู้ความจริง ในขณะนี้จนกระทั่งดับอกุศลได้ ถ้าปัญญาปรากฏเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่ด้วยปัญญาที่มีเพียงเล็กๆ น้อยๆ นั้น คือ เห็นโทษของอกุศล เว้นจากอกุศล นั้นจึงเป็นการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เพราะถ้าความเข้าใจมียิ่งขึ้น ปัญญาก็ทำหน้าที่ละคลายกิเลสเพิ่มขึ้น คือ การอยู่ด้วยปัญญาที่เกิดแล้ว ตามลำดับขั้นของปัญญา จนกว่าปัญญาขั้นที่รู้แจ้งสภาพธรรมจะปรากฏ

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากปฐมสุข สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องปฐมสุขสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 13 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
intra
วันที่ 13 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 17 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ถ้าไม่มีปัญญา ก็ไม่มีทางที่จะละกิเลสใดๆ ได้เลย"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kanchana.c
วันที่ 13 พ.ค. 2562

ขออนุญาตรวบรวมไว้ใน e book "มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ" ตั้งใจจะรวบรวมบทความของทุกคนเอาไว้ตอนๆ ค่ะ ขอบคุณและอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
sim2511
วันที่ 12 มี.ค. 2564

เพิ่ง ได้ อ่าน บทความดีๆ เช่นนี้ เสียดาย เจอช้าไปมาก นี้ถ้าไม่ได้ อ่าน คง ลาจากงานประจำ ออกไป หลง วนๆ อีก 10 ปี จึงได้กระจ่างว่า ...ไปเอาข้อวัตร มา ปฎิบัติ ที่บ้าน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ