ขณะนี้ฟังธรรมแล้วรู้ความจริงของธรรมหรือยัง? [ปฐมสุขสูตร]

 
wittawat
วันที่  14 พ.ค. 2555
หมายเลข  21112
อ่าน  781

ขณะนี้ฟังธรรมแล้วรู้ความจริงของธรรมหรือยัง?

ทรงแสดงเรื่องของจิต และเจตสิก ความจริง คือ เจตสิก เกิดแล้ว ดับแล้วอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ปรากฏแก่ปัญญาที่เริ่มรู้ลักษณะที่เป็นจิต ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเจตสิก เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงก็จะทราบได้ว่า จริงๆ แล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เพื่อละความไม่รู้ ความสงสัย และความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ จนกว่าจะรู้จริงๆ ว่าเป็นธรรมทั้งหมด

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากปฐมสุข สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องปฐมสุขสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตวิริยะของคุณวิทวัตกับทีมงานและทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
วันที่ 16 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ