ขอทราบโปรแกรมการไปทัวร์อินเดีย หรือ ศรีลังกา มีไหมครับ

 
ปัณฑฬะ
วันที่  1 พ.ค. 2555
หมายเลข  21057
อ่าน  3,330

ขอทราบโปรแกรมการไปทัวร์อินเดีย หรือ ศรีลังกา มีไหมครับ ผม พลาดโอกาส ที่ ท่านอาจารย์และมูลนิธิฯ ไป ทัศนศึกษา ที่อินเดีย กัน จึงรบกวนถามว่า ช่วงนี้ มีอีกไหม เมื่อไรครับ ผมจะได้เตรียมตัว

ขอบพระคุณมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้มีการจัดเดินทางไป สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ไปสังเวชนียสถาน ๒ แห่ง คือ พุทธคยา และ พาราณสี

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-4680239

ขออนุโมทนาในกุศลจิต ของทุกท่าน มา ณ ที่นี้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ทางสถานีโทรทัศน์ และ ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ คือ www.dhammahome.com แล้ว ผู้ศึกษาพระธรรมทุกท่านก็สามารถติดต่อสอบถามข่าวคราวเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ได้ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เลขที่ ๑๗๓/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวง ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัทพ์หมายเลข ๐๒๔๖๘๐๒๓๙ และ โทรสารหมายเลข ๐๒ ๘๗๗๙๖๙๓ ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2555
ในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้ว่า สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง กุลบุตรควรไป ควรสักการะ ควรเคารพบูชา ถ้ากุศลให้ผลก็ไปเกิดในสวรรค์ ค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wanipa
วันที่ 3 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปัณฑฬะ
วันที่ 5 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanakase
วันที่ 6 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ผิน
วันที่ 11 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
isme404
วันที่ 13 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 24 มิ.ย. 2555
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
jaturong
วันที่ 29 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Graabphra
วันที่ 29 มิ.ย. 2555

ขอบพระคุณมากด้วยความยินดีและขอน้อมอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
rathavit
วันที่ 29 มิ.ย. 2555
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
miran
วันที่ 30 มิ.ย. 2555

กรุณาถ่ายรูปมาลงเยอะๆ หน่อยนะครับ ผู้ที่มีโอกาสได้ไปจะได้เห็นภาพบรรยากาศ

และร่วมน้อมจิตอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เข้าใจ
วันที่ 15 ก.ค. 2555

ขอกราบอนุโมทนาครับ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Sophonwan
วันที่ 2 ส.ค. 2555

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
tusaneenui
วันที่ 7 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ปัณฑฬะ
วันที่ 13 ส.ค. 2555

ขอรบกวนทราบ ราคาและรายละเอียดหน่อยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
paderm
วันที่ 14 ส.ค. 2555

เรียนความเห็นที่ 18 ครับ

ราคา ๔๖,๐๐๐ บาท โดยสายการบินแอร์อินเดีย ๘ วัน ๗ คืน ไปที่เดลี ต่อพุทธคยา และ ไปพาราณสี ไปสังเวชนียสถาน ๒ แห่ง ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
bunchak
วันที่ 19 ก.พ. 2556

จะมีจัดครั้งต่อไป เมื่อไรอีกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
paderm
วันที่ 19 ก.พ. 2556

จะมีประมาณเดือนพฤศจิกายน ครับ ไปพุทธคยา พาราณสี และถ้ำอจันต้า อาโรรา ราคายังไม่ได้ระบุ คงอีกใกล้นี้ แต่มีการจองลงชื่อกันแล้ว ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ