การผิดศีลข้อ 3(กาเม...)
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  12 เม.ย. 2555
หมายเลข  20952
อ่าน  5,996

มีเพื่อน (ชาย) ถามว่า ถ้าเกิดว่าเรารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เพิ่งรู้จักกันแค่ ๒ วัน ทีนี้เกิดพามาที่ห้อง แล้วเกิดมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ทว่าตื่นเช้ามาก็ทำเป็นไม่มีอะไร เกิดขึ้น แบบนี้จะบาปหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรื่องของศีล เป็นเรื่องของความประพฤติเป็นไปทางกาย วาจา ซึ่งจะต้องมาจากจิตใจ การพิจารณาความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้มีความละเอียดจริงๆ สำหรับประเด็นศีลข้อการประพฤติผิดในกามนั้น เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก และจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการล่วงศีลข้อดังกล่าวนี้ด้วย การที่จะล่วงศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) นั้น ต้องเป็นเพราะมีเจตนาก้าวล่วงและมีการประพฤติผิด คือ ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นผู้ล่วงศีล ต้องมีการประพฤติผิดในหญิงที่มีสามี หรือหญิงที่มีผู้ปกครองคอยรักษา

ส่วนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ล่วงศีลต้องมีการประพฤติผิด คือ นอกใจสามีของตน ไปมีชายคนอื่นในขณะที่ตนเองยังมีสามีอยู่ แต่ถ้ามีการตกลงกันว่าจะเลิกกันจริงโดยไม่เกี่ยวข้องกันอีก ถ้าฝ่ายชายไปมีหญิงอื่นด้วยการกระทำที่ถูกต้องมีการสู่ขอจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะเป็นผู้หญิงกี่คนก็ตาม ย่อมไม่ผิดศีลข้อดังกล่าว นี้ [ถ้าไม่กระทำให้ถูกต้อง อย่างไรก็ต้องผิด] ถึง แม้จะยังไม่เลิกกัน ถ้าฝ่ายชายไปมีหญิงอื่น ด้วยการกระทำที่ถูกต้องด้วยการสู่ขอ จากบิดามารดา ฝ่ายชายก็ไม่ผิดศีลข้อนี้ แต่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาจะเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ เนื่องจากว่าสามีเป็นเจ้าของผัสสะของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดจริงๆ และ ที่ดีที่สุด คือไม่ล่วงศีล ไม่ประพฤติทุจริตกรรม พึงหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจในภายหลัง

จากตัวอย่างที่ได้ยกมาถามนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นบาปแน่นอน เพราะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร มีการก้าวล่วงอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ได้กระทำให้ถูกด้วยการการสู่ขอจากผู้ปกครอง เพียงแค่การกระทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ใช่การที่ทำให้ตนเองไม่เป็นบาป แต่ถ้าได้สู่ขอจากผู้ปกครองก่อนแล้ว แม้จะรู้จักกันเพียงแค่ ๒ วัน ก็ตาม ก็ไม่ผิดศีลข้อนี้ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 12 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บาปไม่บาป ไม่ได้อยู่ที่ขณะจิตต่อไป แต่อยู่ที่ขณะจิตนั้นที่ทำบาปหรือไม่ แม้ว่า ผู้นั้น จะรู้สึกผิด ขอโทษที่ทำผิดไป หรือแม้ว่า ตื่นเช้าจะทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่บาปไม่บาป สำคัญอยู่ที่ตอนการกระทำในขณะนั้นครับ ถ้าเป็นบาป ผิด แม้จะ ขอโทษ ไม่ขอโทษ สำนึกผิด ไม่สำนึกผิด ทำเป็นไม่รู้อะไร ก็ชื่อว่าเป็นบาป อยู่ดี เพราะกรรมสำเร็จแล้วในการกระทำในขณะจิตนั้น แต่หากไม่เป็นบาปในขณะจิตนั้น จะขอโทษ หรือ ไม่ขอโทษ หรือทำเป็นไม่รู้อะไร ก็ไม่เป็นบาปครับ

ซึ่งกรณีที่ถามนั้น หากผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของผู้หญิงนั้น ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น ชื่อว่าเป็นบาป เป็นกาเมสุมิจฉาจาร ผิดศีลข้อ ๓ แต่ถ้าได้รับ อนุญาตจากผู้ปกครองของผู้หญิงแล้ว ไม่บาปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2555

ศีลของปุถุชนไม่บริสุทธิ์ ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ถึงแม้ว่าปุถุชน จะมีอกุศลจิตเกิดเป็นพื้นอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ควรประมาทกำลังของกิเลส เพราะถ้าล่วง ศีลก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิ และ ก็ยากที่จะได้กลับมาเกิดในสุคติภูมิ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ไม่ควรประมาทอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย"

"ที่ดีที่สุด คือไม่ล่วงศีล ไม่ประพฤติทุจริตกรรม พึงหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจในภายหลัง"

"กุศลเป็นกุศล อกุศลเป็นอกุศล"

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
dhanan
วันที่ 23 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ