ชีวิตที่มีประโยชน์

 
kanchana.c
วันที่  27 มี.ค. 2555
หมายเลข  20870
อ่าน  2,051

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไปฟังธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีผู้ฟังมาถามปัญหาหลายท่าน มีท่านหนึ่งถามแล้วท่านอาจารย์ก็ถามกลับ เพื่อให้คิดพิจารณาก่อนตอบ แต่ท่านผู้นั้นก็ยังถามคำถามเดิมของท่านซ้ำไปซ้ำมา จนท่านอาจารย์กล่าวว่าการที่ท่านมาบรรยายธรรมที่นี่จะเป็นเวลา ๑๕ นาที ครึ่งวัน หรือเต็มวันก็ตาม ไม่ใช่ให้ท่านผู้ฟังเชื่อตามแล้วจำ แต่เพื่อให้เข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าท่านอาจารย์ทราบว่า มีผู้เข้าใจพระธรรมที่ท่านบรรยายบ้าง ท่านก็จะปีติอย่างยิ่งที่มีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์

สำหรับผู้ฟังธรรมอย่างเรา ก็ควรตั้งจิตไว้ชอบในการฟัง คือ ไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่กำลังฟัง แล้วพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ เพื่อจะได้เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์บรรยาย ชีวิตจะได้มีประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าขณะที่มีค่าที่สุดในชีวิต คือ ขณะที่เข้าใจพระธรรม เพราะความเข้าใจนั้นจะติดตามสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นในขณะต่อๆ ไปที่มีโอกาสได้ฟัง ได้พิจารณา ได้ไตร่ตรองอีก และในวันนั้นก็ได้ประโยคเด็ดที่ควรเก็บไว้ในใจ (ถ้าเป็นสำนวนคุณคำปั่น ก็ต้อง “ประโยคที่ควรเก็บไว้ในหทัย”) คือ

ทั้งวันมีแต่สิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้น

ใช่ค่ะ ตั้งแต่เช้ามาก็แสวงหาสิ่งที่เพียงปรากฏเพียงชั่วขณะสั้นๆ เท่านั้น เพียงแวบเดียวแล้วก็หมดไป ไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกด้วย ทิ้งไว้แต่ความติดข้องต้องการอยากให้เกิดซ้ำอีก หรือความไม่พอใจที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนา อย่างเช้าวันนั้นก็พากันไปหาของรับประทานที่เขาลือว่าอร่อย (ก๋วยจั๊บตรอกจันทน์) เมื่ออร่อยจริง ก็คิดว่าเมื่อไรจะได้ไปรับประทานอีก ถ้าไม่อร่อยก็คงจะขุ่นใจคนที่พาไป ทั้งวันก็เป็นอย่างนี้ และทุกๆ วันตลอดชาติ ตลอดหลายชาติที่ผ่านมาด้วย เพราะเพิ่งเคยได้ยินประโยคนี้ (ท่านอาจารย์อาจจะพูดหลายครั้งแล้ว แต่เพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกในสังสารวัฏฏ์ก็ได้)

กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่นำพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันรู้ตามได้ยาก เพราะลึกซึ้ง มาอธิบายซ้ำไปซ้ำมาให้ฟัง กว่าจะมีผู้ฟังเข้าใจสักครั้งหนึ่งก็แสนยาก แล้วกว่าจะประจักษ์แจ้งตามนั้นยิ่งยากกว่า แต่ไม่ท้อถอยค่ะ จะฟังต่อไปเพราะรู้ว่า หนทางนี้เป็นหนทางถูกและตรงที่สุดแล้ว


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 27 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Noparat
วันที่ 27 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะที่มีค่าที่สุดในชีวิต คือ ขณะที่เข้าใจพระธรรม

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่แดง และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 มี.ค. 2555

ทั้งวันมีแต่สิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้น

... ทั้งวันก็เป็นอย่างนี้ และ ทุกๆ วัน

ตลอดชาติ ตลอดหลายชาติที่ผ่านมาด้วย ...

กราบท่านอาจารย์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่แดงและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
daris
วันที่ 27 มี.ค. 2555

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rrebs10576
วันที่ 28 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
dhanan
วันที่ 28 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
วันที่ 28 มี.ค. 2555

ชีวิตที่เป็นประโยชน์ คือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่น ทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ สูงสุด คือ พระพุทธเจ้า ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
raynu.p
วันที่ 29 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jaturong
วันที่ 29 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chaweewanksyt
วันที่ 7 เม.ย. 2555

ฟังแล้วก็ฟังอีก ได้ฟังแล้ว ก็ขอได้ฟังอีก ... จนกว่าจะได้ประจักษ์แจ้งแทงตลอด. เพราะ ... ภาษิตของพระองค์เปรียบดั่งบุคคลหงายของที่คว่ำ ... เปิดของที่ปิด. บอกทางให้กับผู้หลงทาง เหมือนตามประทีปในที่มืด เพื่อให้ผู้มีจักษุจักแลเห็นได้ ฉะนั้น

กราบอนุโมทนาค่ะ

สาธุ

สาธุ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
puangpetch
วันที่ 6 มิ.ย. 2565

สำหรับผู้ฟังธรรมอย่างเรา ก็ควรตั้งจิตไว้ชอบในการฟัง คือ ไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่กำลังฟัง แล้วพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ เพื่อจะได้เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์บรรยาย

ขณะที่มีค่าที่สุดในชีวิต คือ ขณะที่เข้าใจพระธรรม เพราะความเข้าใจนั้นจะติดตามสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นในขณะต่อๆ ไปที่มีโอกาสได้ฟัง ได้พิจารณา ได้ไตร่ตรองอีก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ