ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ... ทหาร

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  21 มี.ค. 2555
หมายเลข  20840
อ่าน  4,367

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ พร้อมด้วย ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และคณะฯ ได้เดินทางไปยังกรมทหารพรานที่ ๓๓ จังหวัดลำปาง เพื่อมอบผ้าพันคอให้แก่ทหารพรานจำนวนทั้งสิ้น หนึ่งพันผืน

ซึ่งผ้าพันคอนี้ ชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้ร่วมกันถักทอขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพื่อมอบให้แก่ทหารหาญไว้ใช้ ในยามที่ต้องพบกับสภาพอากาศหนาวเหน็บยามค่ำคืน ขณะปฏิบัติภารกิจ ต่อสู้กับศัตรู เพื่อป้องกันประเทศตามแนวชายแดนที่ทุรกันดาร

เมื่อคณะของท่านอาจารย์เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคณะนายทหาร และ ชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ มาให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น ได้ออกเดินทางไปยังกรมทหารพรานที่ ๓๓ จังหวัดลำปาง โดยมี ท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ผู้บังคับการกรมทหารพราน และ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๓๓ คอยให้การต้อนรับ พร้อมคณะทหารพรานทั้งชายและหญิง

ในอันดับแรก ท่านพันเอกนพดล วัชรจิตบวร ผู้บังคับการทหารพรานที่ ๓๓ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานประวัติความเป็นมา และ ภารกิจของหน่วย ให้ทุกท่านได้รับทราบ ตามธรรมเนียมปฏิบัติต่อแขกผู้มีเกียรติผู้มาเยี่ยมเยือนหน่วยงาน

จากนั้น ได้นำท่านอาจารย์และคณะฯ ไปยังอาคารสันทนาการ เพื่อทำการมอบผ้าพันคอ และ หนังสือของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้กับทหารพราน โดยมี พันเอกนพดล วัชรจิตรบวร ผู้บังคับการกรม และ ทหารพรานหญิง เป็นผู้รับมอบ

หลังจากนั้น ท่านผู้บังคับการกรม ได้กล่าวเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กล่าวธรรมข้อคิดแก่ทหารพราน เป็นข้อความที่ไพเราะประทับใจอย่างยิ่งแก่ทหารหาญ และ ทุกท่านในวันนั้น เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง และ เป็นเวลานานมาแล้ว ที่ทุกคนได้มีโอกาส เห็นภาพท่านอาจารย์ ยืนที่แท่นโพเดียม กล่าวธรรม เป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆ ครับ

ซึ่งข้าพเจ้าขอนำความที่ท่านกล่าว มาลงบันทึกไว้ ให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วย ดังนี้

... ก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาส ที่จะได้เห็นความทุกข์ยาก แล้วก็ความอดทน และความเสียสละ ของผู้ที่รักษาประเทศชาติ ให้ประชาชน พวกเรา ได้อยู่อย่างเป็นสุขสบาย

เพราะฉะนั้น ก็รู้สึกยินดี ที่มีโอกาสได้ช่วย แม้เพียงเล็กน้อย จากผู้ที่เห็นประโยชน์ ของการที่จะได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับผู้ที่ทำหน้าที่ เสียสละ ต่อประเทศชาติ แล้วก็ต่อประชาชนด้วย

สำหรับดิฉันเอง ก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาที่นี่ ก็ดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมต่างๆ แล้วก็ได้พบทุกท่าน แล้วก็ต้องขออนุโมทนา ในกุศลจิตของความเสียสละด้วยเพราะฉะนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ๆ สำคัญ อย่างนี้ ต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญมาก ที่จะยอมสละชีวิตเพื่อความสุขของคนอื่น แล้วความกล้าหาญนี้ก็ต้องเป็นคุณความดีส่วนหนึ่ง ในบรรดาความดีทั้งหลาย เพราะว่า จะมีแต่ความกล้าหาญอย่างเดียวไม่พอ นะคะ

เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ทุกคน มีโอกาส ได้ยิน ได้ฟัง คำว่า พระรัตนตรัย ซึ่งหมายความถึง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ก็เป็นคำที่ แม้บุคคลในครั้งโน้น ๒๕๐๐ กว่าปี ก็รู้สึกว่าเป็นคำที่ยากยิ่ง ที่จะได้ฟัง เพราะว่า ไม่ใช่ผู้เผิน ที่เพียงแต่ได้ยินได้ฟัง แล้วก็เก็บแต่เพียงคำว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยังไม่เห็นพระคุณที่แท้จริง ที่จะได้พระนามว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงความจริงกับทุกคน ไม่ว่าทหาร ประชาชน หรือใครที่มีอาชีพใดๆ ก็ตาม ที่เกิดมาในโลกนี้ แล้วก็จะพ้นความทุกข์กาย และ ทุกข์ใจได้ ไม่ใช่ด้วยความคิดของตัวเอง แต่เป็นผู้ที่กล่าวว่า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรง ต่อคำกล่าวด้วย และ พระรัตนตรัยที่จะเป็นที่พึ่งได้ ไม่ใช่พึ่งให้เรารอดชีวิต หรือว่า รอดจากกรรมชั่ว ที่ได้ทำแล้ว แต่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูก เข้าใจในการที่เกิดมา จากไม่เคยเป็นคนนี้มาก่อน แล้วก็เกิดมาเป็นคนนี้ แต่ละหนึ่ง แล้วก็อีกไม่นาน ทุกคน ก็จะหายไปจากโลกนี้ ใครจะไปก่อน ใครจะไปทีหลัง ช้าหรือเร็วนั้น อีกเรื่องหนึ่ง แต่ที่น่าคิด ก็คือว่า จากไม่เคยเป็นคนนี้ แล้วก็มาเป็นคนนี้ แล้วก็จะหมดสิ้นการเป็นบุคคลนี้ ทุกคนเหมือนกันหมด แต่ระหว่างที่ยังเป็นบุคคลนี้อยู่ ยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้ ทำอะไร?

ถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงในเรื่องเหตุและผล ก็จะรู้ได้ ว่าสิ่งที่มีจริงมี ๒ อย่าง คือ ความจริงที่เป็น "ความดี" อย่างหนึ่ง และ ความจริงที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม คือ ความชั่ว อีกอย่างหนึ่ง ถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่า แต่ละคนที่เกิดมา จะพ้นไปจากความดี และ ความชั่ว ไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจในเหตุผล ก็ยากที่จะพ้น จากความชั่ว เพราะเหตุว่า เกิดมาด้วยความไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัย ไตร่ตรอง ด้วยตัวเองว่า ความชั่วมีอะไรบ้าง และ ความดีมีอะไรบ้าง

แต่เมื่อได้ฟังพระธรรม เป็นที่พึ่ง คงไม่ลืมว่า พระธรรมเป็นที่พึ่งให้เข้าใจถูกต้อง ในชีวิตที่เกิดมาแล้ว แต่ละคนก็เป็นไป ตามการสะสม ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ แต่โอกาส ที่จะได้รู้จัก และ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เป็นโอกาสที่หายาก

เพราะฉะนั้น หวังว่า แม้ว่าจะเป็นทหาร มีหน้าที่อยู่ที่ชายแดน จะรบข้าศึกหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ ก็คือ เหมือนกับคนไทยทั้งหลาย ชึ่งมีทั้งดีและชั่ว แล้วแต่ว่า สะสมมาที่จะเป็นบุคคลต่างๆ มากน้อย ต่างกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้มีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนสรรเสริญความดี ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร อย่างเป็นคนขับรถแท๊กชี่ แต่ได้ทำความดี คนก็สรรเสริญ ในคุณความดี ไม่ว่าจะวัยไหน อายุเท่าไหร่ ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีความคิด ความเห็น ต่างกันอย่างไร แต่สิ่งหนึ่ง ที่ไม่ต่าง ก็คือว่า ทุกคนยังรู้จัก ว่าความดี เป็นอย่างไร แล้วก็ยังคงสรรเสริญ ชื่นชม ในคุณความดี

เพราะฉะนั้น ก็หวังว่า ทุกคน จาการที่เมื่อได้เกิดมาเป็นคนนี้ แล้วก็จะจากโลกนี้ไปไม่นาน ก็จะเป็นผู้ที่ ยึดมั่น ในคุณความดี

ชึ่งจะเห็นได้ว่า ความดีมีมากมีน้อย ต่างกัน แต่ว่า ความดีจริงๆ ก็ต้องอาศัยการที่ได้เข้าใจพระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งด้วย เพราะฉะนั้น ที่พึ่งจริงๆ ของการมีชีวิตในโลกนี้ ก็คือ มีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง สิ่งที่จะทำให้เป็นคนดียิ่งขึ้น

เพราะว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงธรรมะ ให้คนอื่นเป็นคนชั่ว หรือ เป็นคนเลว (แต่) เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเอง ที่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคง หนักแน่น ในการที่จะเป็นคนดี แต่ว่า จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นด้วย

ก็หวังว่า ในภารกิจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้ ก็อาจจะไม่ลืมว่า ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือการ ได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยิน ได้ฟังว่า "พระรัตนตรัย" แล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่มั่นคงขึ้น

ก็ขอขอบพระคุณค่ะ

หลังจากนั้น ท่านอาจารย์และทุกๆ ท่านได้ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกับทหารหาญ ในระหว่างนั้น ก็ได้จัดให้มีการแสดงต่างๆ ของทหารเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการฝึก

ในการนี้ ท่านผู้บังคับการกรมทหารพราน ได้บูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยการร้องเพลง "หนึ่งในร้อย" นำหมู่ทหารในที่ชุมนุมทั้งหมด มอบแด่ท่านอาจารย์ ด้วยครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ กราบอนุโมทนาครับ

หลังรับประทานอาหารเสร็จ ทางกรมทหารพรานที่ ๓๓ ได้จัดแสดงการสาธิตการฝึกของทหารพรานทั้งหญิง และ ชาย ให้คณะของท่านอาจารย์ได้รับชมด้วยครับ

ได้เห็นถึงความเข้มแข็ง อดทน จิตใจอันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ที่บุคคลสั่งสมมา ให้ได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่ง

เสร็จจากการสาธิตการฝึก ท่านอาจารย์ได้เมตตาถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก ร่วมกับทหารพรานแห่งกรมทหารพรานที่ ๓๓ แล้วเดินทางกลับไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันนั้นครับ

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 21 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นระหว่างที่ยังเป็นบุคคลนี้อยู่ ยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้ ทำอะไร?กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
daris
วันที่ 21 มี.ค. 2555

กราบขอบพระคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆ ครับ

ได้อ่านแล้วรู้สึกปีติยินดีไปกับกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
วันที่ 21 มี.ค. 2555

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้มีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

ทุกคนสรรเสริญความดี

ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร นะคะ

อย่างเป็นคนขับรถแท๊กชี่ แต่ได้ทำความดี คนก็สรรเสริญ ในคุณความดี

ไม่ว่าจะวัยไหน อายุเท่าไหร่ ทั้งหมดเนี่ยค่ะ ไม่ว่าจะมีความคิด ความเห็น ต่างกันอย่างไร

แต่สิ่งหนึ่ง ที่ไม่ต่าง ก็คือว่า ทุกคนยังรู้จัก ว่าความดี เป็นอย่างไร

แล้วก็ยังคงสรรเสริญ ชื่นชม ในคุณความดี

เพราะฉะนั้น ก็หวังว่า ทุกคน จาการที่เมื่อได้เกิดมาเป็นคนนี้

แล้วก็จะจากโลกนี้ไปไม่นาน

ก็จะเป็นผู้ที่ ยึดมั่น ในคุณความดี

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์และทุกท่าน มา ณที่นี้ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jans
วันที่ 21 มี.ค. 2555

"...เพราะฉะนั้น ที่พึ่งจริงๆ ของการมีชีวิตในโลกนี้ ก็คือ มีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง สิ่งที่จะทำให้เป็นคนดียิ่งขึ้น..." กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 21 มี.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ คุณวันชัย และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kanchana.c
วันที่ 22 มี.ค. 2555

พระธรรมจำเป็นสำหรับทุกคน ทุกอาชีพจริงๆ ด้วยค่ะ

กราบท่านอาจารย์ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่แสดงความจริงให้คนที่มีโอกาส

ได้ฟัง ได้ยินพระธรรมที่แสดงความจริงแท้มาตลอดเวลาอันยาวนานค่ะ

อนุโมทนาน้องวันชัยในกุศลวิริยะ ให้ได้มีโอกาสอนุโมทนาในกุศลของทุกท่าน

กุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะน้องนั่นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanakase
วันที่ 22 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nong
วันที่ 22 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Noparat
วันที่ 22 มี.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Zeta
วันที่ 22 มี.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
phanrat
วันที่ 22 มี.ค. 2555

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง ขอบพระคุณคุณวันชัย ที่่ทำให้ได้มีโอกาส

อนุโมทนากุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Nareopak
วันที่ 22 มี.ค. 2555

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ อนุโมทนาทุกๆ ท่านที่ร่วมทักผ้าพันคอรวมถึงคุณวันชัยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ให้ได้เห็น (ภาพ) และเนื้อหาสาระที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
jaturong
วันที่ 22 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
aurasa
วันที่ 22 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ คุณวันชัย ที่นำภาพมาบอกกล่าว

เห็นเพียงภาพ แม้ไม่ทันได้อ่านจบหน้า

ก็ยิ้มด้วยความปิติจริงๆ ค่ะ

ที่ได้เห็นท่านอาจารย์และคณะมีกุศลวิริยะยิ่ง

กราบท่านอาจารย์ ขออนุโมทนาและขอบพระคุณทุกกุศลจิตค่ะ

ขออนุญาตนำภาพบางส่วนเผยแพร่โดยอ้างอิงลิ้งค์ที่มาจากบ้านธัมมะนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 22 มี.ค. 2555

กราบเท้าอนุโมทนาในกุศลเมตตาของท่านอาจารย์สุจินต์ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณวันชัย มา ณ กาลครั้งนี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
วันที่ 22 มี.ค. 2555

เพราะฉะนั้น ที่พึ่งจริงๆ ของการมีชีวิตในโลกนี้ ก็คือ มีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง สิ่งที่จะทำให้เป็นคนดียิ่งขึ้น เพราะว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงธรรมะ ให้คนอื่นเป็นคนชั่ว หรือ เป็นคนเลว (แต่) เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเอง ค่ะ ที่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคง หนักแน่น ในการที่จะเป็นคนดี นะคะ แต่ว่า จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นด้วย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
วันที่ 23 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
j.jim
วันที่ 23 มี.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
หลานตาจอน
วันที่ 23 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kinder
วันที่ 25 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
wirat.k
วันที่ 26 มี.ค. 2555
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
pkk8591
วันที่ 27 มี.ค. 2555

ขอกราบอนุโมทนาอาจารย์สุจินต์ และขอบพระคุณคุณวันชัยที่แบ่งปันให้ทราบ ในกิจกรรมนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
paew_int
วันที่ 28 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
miran
วันที่ 29 มี.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
raynu.p
วันที่ 29 มี.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
wannee.s
วันที่ 1 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
patchanee
วันที่ 4 เม.ย. 2555

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ ดูแล้วรู้สึกชื่นชมและปิติ ความรู้สึกเช่นนี้ เกิดบ่อยๆ ในขณะที่ทำความดีและเห็นคนอื่นทำดี อยากขอความกรุณาถามท่านผู้รู้ ว่าในทางธรรมะทำไมจึงเกิด มันมีอะไรเกี่ยวกับอะไร หรือว่ามันเป็นของธรรมดาๆ เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบ ไม่ต้องไปสนใจมัน. ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
ผิน
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 5 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างสูงสุด

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่เจริญแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่านครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Komsan
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
hiriotappa
วันที่ 17 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
กมลพร
วันที่ 20 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาในการทำกิจกรรมที่ดีๆ อย่างนี้ของทุกๆ ท่านด้วยนะคะ

และนี่เป็นมุมหนึ่งของสังคมดี ที่มีไม่มาก ขอบพระคุณท่านที่นำมาเผยแผ่ให้ได้ดูกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
เข้าใจ
วันที่ 22 เม.ย. 2555

ก็ขอบพระคุณมากครับที่แบ่งปันก็ขออนุโทนาด้วยครับ เมื่อได้อ่านได้เห็นและได้รู้ ปิติเกิดครับ รู้ชัดครับ ที่มูลนิธิศึกษานี้ มีบัณฑิต มีผู้รู้ มีผู้แสวงพระธรรมมากจริงๆ รู้สึกอบอุ่นครับ

ขอขอบพระคุณอีกครั้ง และขอความสุขความเจริญ ความมีปัญญาเห็นสภาวะธรรม ตามความเป็นจริง จงเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยครับ

ขออนุโมทนา สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
patcharin
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ระหว่างที่ยังเป็นบุคคลนี้อยู่ ยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้ ทำอะไร?

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงความจริงกับทุกคน ไม่ว่าทหาร ประชาชน หรือใครที่มีอาชีพใดๆ ก็ตาม ที่เกิดมาในโลกนี้ แล้วก็จะพ้นความทุกข์กาย และ ทุกข์ใจได้ ไม่ใช่ด้วยความคิดของตัวเอง แต่เป็นผู้ที่กล่าวว่า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พระธรรมเป็นที่พึ่งให้เข้าใจถูกต้อง การที่ได้เข้าใจพระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งด้วย

เพราะว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงธรรมะ ให้คนอื่นเป็นคนชั่ว หรือ เป็นคนเลว (แต่) เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเอง ที่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคง หนักแน่น ในการที่จะเป็นคนดี

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
pornpaon
วันที่ 5 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
ทศพล13
วันที่ 10 พ.ค. 2555

ขอกราบท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างสูงยิ่งและท่าน พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร และ ทหารทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
parithat
วันที่ 20 พ.ค. 2555

หากไม่มีท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เผยแพร่พระสัทธรรมขององค์พระสัพพัญญูแล้ว หลายๆ คน รวมทั้งผมก็คงจะหลงยึดติดอยู่ แต่ถ้าฟังๆ ๆ ๆ แล้วพิจารณาบ่อยๆ เนือง จนกว่าจะเข้าใจ ก็ไม่ต้องสงสัย ขอกราบบูชาคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย ทุกครั้งที่ผมถาม ท่าอาจารย์จะเมตตาตอบให้ทุกครั้ง จริงใจ ตรง และที่สำคัญ เข้าใจมากขึ้น รู้สึกซาบซึ้งมาก ตื้นตัน จะเปรียบก็ เป็นคุณแม่คุณพ่อทางธรรมก้ว่าได้ ขออำนาจบารมีขององค์พระสัพพัญญูทุกๆ พระองค์ ขอให้ท่านอาจารย์สุจินต์ มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวเป็นร้อยปี เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้พึ่งพิงนะครับ ด้วยความสำนึกในพระคุณจากใจจริง.....

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
ประสาน
วันที่ 31 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ม.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ