Print 
ปัญญาแตกต่างกันเพราะอะไร [จูฬกัมมวิภังคสูตร]
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 27 ธ.ค. 2554 11:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
phawinee
วันที่ 7 ม.ค. 2556 18:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ดอกบัวบาน
วันที่ 10 ม.ค. 2556 10:50 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ