เหตุแห่งความฝันที่หลอกลวง คือ เห็นกามคุณว่าเป็นเรา [สัมพหุลภิกขุสูตร]
 
Guest
วันที่  26 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20239
อ่าน  1,649

ธาตุที่น่าอัศจรรย์ คือ จิต เกิดดับสืบต่อไม่ขาดสาย จิตที่ดับแล้วยังเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด ยากที่จะรู้ว่า จิตขณะก่อนหน้านี้ไม่ใช่จิตขณะนี้ เพราะฉะนั้นก็เป็นความฝันอย่างนี้ คือ มีเราจริงๆ ก็ยังไม่ตื่น
อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


Tag  ตื่นแล้วไม่มีสักอย่าง ฝัน สัมพหุลภิกขุสูตร ไม่มีฝันหลายอย่าง
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ