มูลนิธิฯ งดการสนทนาธรรมเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
 
มศพ.
วันที่  25 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20237
อ่าน  1,652

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 
สงฺฆํ  สรณํ คจฺฉามิ
 
•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

   
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)


  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

ขอ งดรายการสนทนาธรรมเนื่องในวันสิ้นปี  และ  วันขึ้นปีใหม่  รวม ๒ วัน คือ วันเสาร์ที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ และ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และจะเปิดสนทนาธรรมตามปกติตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 26 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ