ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านขนมนันทวัน
 
มศพ.
วันที่  29 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20259
อ่าน  3,162

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

••• ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย •••


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากรของ มศพ.

ที่  “บ้านขนมนันทวัน”


[เลขที่ ๖๐๗  หมู่ ๕ ถ. เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐]

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมสนทนาธรรม

(เดินทางไปเอง)

โปรดติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่บ้านขนมนันทวัน 

โทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๑๙๙๑๐  

และ ๐๓๒ ๔๑๙๙๑๑

(คุณปุ๊ก คุณส้ม) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็น 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pat_jesty
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 ม.ค. 2555

  กราบขอบพระคณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 16 ม.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ