Print 
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านขนมนันทวัน
 
มศพ.
วันที่  29 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20259
อ่าน  2,713

 นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส 
พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ  
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
    
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ
                  
•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม กับท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของ มศพ. ที่   “บ้านขนมนันทวัน”


[เลขที่ ๖๐๗  หมู่ ๕ ถ. เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐]
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา  ๑๔.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.

ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมสนทนาธรรม(เดินทางไปเอง)
โปรดติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่บ้านขนมนันทวัน   โทรศัพท์   ๐๓๒   ๔๑๙๙๑๐   และ   ๐๓๒   ๔๑๙๙๑๑ (คุณปุ๊ก,คุณส้ม) 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                          
ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 11:31 น.

ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 18:48 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 21:01 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 ม.ค. 2555 23:36 น.

  กราบขอบพระคณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 16 ม.ค. 2555 18:49 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ