จูฬราหุโลวาทสูตร.. ทรงโอวาทพระราหุล (2)
 
pirmsombat
วันที่  11 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20145
อ่าน  3,195

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญอ่าน...

จูฬราหุโลวาทสูตร ทรงโอวาทพระราหุล และ อรรถกถาอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ดูก่อนราหุล เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน แว่นมีประโยชน์อย่างไร. มีประโยชน์สำหรับส่องดู พระเจ้าข้า. ฉันนั้นเหมือนกันแล ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อน แล้วจึงทำ กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอเพิ่ม ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผิน
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pirmsombat
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิตของ

คุณเมตตา คุณผู้ร่วมเดินทาง

และ

ทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
nong
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ