คนดี ... (จากใจของน้องป้อม ตอนที่ ๒)

 
เมตตา
วันที่  21 พ.ย. 2554
หมายเลข  20066
อ่าน  1,703

กระทู้นี้เป็นการเล่าถึงภาระกิจช่วยชาติ เพื่อคนไทย ซึ่งจะเล่ารายละเอียดโดยน้อง วรพิชชา โอสถารยกุล (น้องป้อม)

น้องป้อมเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคนแก่นำขนมมาขายใส่ ตะกร้ามา ก็นึกสงสาร จึงรีบไปซื้อรถเข็นมาให้คุณยายไว้ใส่ขนมขาย จะได้ไม้ต้องหิ้ว ของหนัก ... น้องป้อมเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ใกล้ๆ กับร้านของข้าพเจ้า เมื่อมีเวลาว่าง ก็จะสนทนาธรรมกัน ครั้งหนึ่ง น้องป้อมได้นำหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ข้าพเจ้าอ่าน เป็น หนังสือเกียวกับการแก้กรรม ข้าพเจ้าก็ได้สนทนาว่า ไม่มีใครสามารถแก้กรรมที่ตนเอง เคยกระทำไว้ แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังหนีกรรมไม่ได้ ยังทรงประชวร ทรงห้อพระโลหิต และข้าพเจ้าได้นำหนังสือของมูลนิธิให้น้องอ่าน และอีกเล่มที่น่าสนใจคือ กรรมคือคำ ตอบของชีวิต พอดีที่มูลนิธิหมด เลยบอกน้องว่า ไว้จะขอจากพี่หนูให้ พี่หนูน่าจะพอมี เหลือบ้าง

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศํย

เชิญคลิกฟังที่นี่ ..

กรรมและผลของกรรมเป็นอนัตตา

มั่นคงในกรรมและผลของกรรม

ภาระกิจช่วยชาติ เพื่อคนไทย ณ. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ภาระกิจในวันนี้เริ่มด้วยการทอดลูกชิ้นแบบร้อนๆ ให้ทหารได้รับประทานกัน พร้อม ทั้งของที่มอบให้ทหารไทย ซึ่งเป็นกางเกงใน ผ้าขนหนู น้ำยาแก้กัดเท้า ของพร้อม คนพร้อม ใจพร้อมเต็ม ๑๐๐ % เริ่มออกเดินทาง จุดหมายคือ เอกชัย บางบอน และ พระรามสอง ซอย ๖๙ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้าง ทหารอยู่ประจำการในแต่ละหน่วยห่างไกล ต่อการเดินทาง ซึ่งทำให้พวกทีม ภาระกิจช่วยชาติ เพื่อคนไทย ของเราเกิดปัญหาใน การเดินทางพอควร เนื่องจากมีน้ำท่วมอยู่หลายส่วน รถที่นำไปไม่สามารถลุยน้ำเข้าไป ได้ ในบางจุดเราก็ไม่เจอทีมทหาร จึงต้องขับรถอ้อมไป เพื่อให้เจอหน่อยทหารที่ทำ ภาระกิจอยู่ เมื่อเจอกลุ่มทหารก็ได้เริ่มภาระกิจ การแจกของให้ทหาร และบางที่เราได้

ทีมทหารอำนวยความสะดวกในส่วนของรถทหารให้เราได้ลุยน้ำเข้าไปแจกของ เราได้ รับคำบอกเล่ามาว่า ทางทีมทหารมาประจำการได้ประมาณ ๑ เดือน ซึ่งต้องดูแลพื้นที่ ส่วนของเอกชัย บางบอน พระราม ๒ ทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ซึ่งทีมทหารมาจาก แก่งกระจาน จ.กาญจนบุรี หลายคนไม่รู้จักพื้นที่แถบนี้ จึงต้องดูแผนที่ เพื่อให้พร้อมกับการเข้าช่วย เหลือประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง อาหารการกินต้องมีการซื้อมาเพื่อนำมาปรุงอาหารทาน กันเอง กว่าจะได้รับทานอาหารเย็นกันก็ประมาณสองทุ่ม เพราะต้องไปกระจายอยู่ตาม หน่อยต่างๆ ซึ่งที่เราเห็น คือ ทหารช่วยกันพายเรือเพื่อนำประชาชนเดินทางกลับบ้าน ตนเอง เหนื่อ หิว ไม่มีใครบ่น ทุกคนทำด้วยความเต็มใจ และมีแต่รอยยิ้ม และสายตา ที่มีแต่ความจริงใจให้กับทุกคน ...

เมื่อเรานำสิ่งของมามอบให้ทหาร ทุกคนจะยิ้มต้อนรับ และช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ ทำให้ทีมภาระกิจช่วยชาติ เพื่อคนไทย ของเรามีแต่ความปลิ้ม ปีติ และดีใจในการทำ งานของทหารหาญของประเทศไทยเรา ความประทับใจในแต่ละครั้งที่เราได้ทำ จะขอ เก็บเอาไว้ในความทรงจำว่า ทหารทำเพื่อประเทศไทย และคนไทยทุกคน ขอให้ทหาร ไทยทุกคนสู้ๆ เราเห็นทหารเหงื่อไหล ไคลย้อย เหนื่อ หิ้ว แต่ทุกคนสู้ เราขอเป็น กำลังใจให้กับทหารไทยทุกหมู่เหล่า จากใจของคนไทยที่รักประเทศไทยของเรา จาก ... วรพิชชา โอสถารยกุล (น้องป้อม)

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

ความรักชาติ [ปริสาสูตร]

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

[เล่มที่ 74] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 632

อนึ่ง เมื่อควรทำสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรของตนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ขยัน ไม่ เกียจคร้านถึงความเป็นสหาย. อนึ่ง เมื่อทุกข์มีความเจ็บป่วย เป็นต้น เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้ง หลาย เป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามสมควร. เมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมมีความ เสื่อมจากญาติและสมบัติเป็นต้น ก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศก เป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะ ช่วยเหลือ


การช่วยเหลือเป็นกุศลธรรมที่ควรเจริญ โดยไม่เลือกว่าใคร บุคคลใด ผู้ที่เห็นประโยชน์ ของกุศล จึงทำกุศล ตามกำลังของตน ไม่ว่าจะเป็นการให้ การช่วยเหลือการงานต่างๆ และเมื่อสัตว์อื่นประสบกับทุกข์ ย่อมเกิดจิตกรุณา สงสาร และกระทำสิ่งที่พอจะช่วยเหลือ ผู้ที่ตกยากได้ อันพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย (ข้อความในพระไตรปิฎก) และคนดี มีปัญญา ย่อมกระทำการช่วยเหลือสัตว์อื่นครับ ผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะที่ช่วยได้ แต่ก็มีจิตอนุโมทนาใน กุศลที่ผู้อื่นทำ จนเมื่อ กุศลของผู้นั้นมีกำลัง ก็สามารถที่จะช่วยได้ดังเช่นผู้อื่นครับ คุณความดีไม่ได้เลือกสัตว์ บุคคล เชื้อชาติใด กุศลก็ต้องเป็นกุศล และเป็นสิ่งที่ ควร แก่การอนุโมทนาและประพฤติปฏิตามครับ ขออนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านที่ทำครั้งนี้ อีกครั้งครับ

[เล่มที่ 36] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓- หน้าที่ 84

ชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนา หรือ ช่วยเหลือในทักขิณาทานนั้น ทักขิณาทานนั้นย่อมไม่มี ผลบกพร่อง เพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้น แม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วย เหลือ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ...

กับคำว่า...รักประเทศ

..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 22 พ.ย. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Noparat
วันที่ 23 พ.ย. 2554

...ขออนุโมทนาในภารกิจของคนดี มีพี่เมตตา...คุณป้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Boon.J
วันที่ 23 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาพี่เมตตาและผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 24 พ.ย. 2554

เจตนา คือ กรรม

กุศลเจตนา ที่ได้กระทำแล้ว ย่อมให้ผลเป็นกุศลวิบากแน่นอน ไม่ต้องขอ แก้ไม่ได้ เพราะเกิดแล้วดับไปแล้ว

ขออนุโมทนาในกุศลจิตแลกุศลเจตนาคุณวรพิชชา พี่เมตตาและทุกๆ ท่่าน รวมถึงทหารหาญของชาติทุกท่าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หามีสัตว์ บุคคล ตัวตนใดไม่ มีเพียงจิตที่เป็นกุศลและอกุศล เกิดขึ้นเป็นไป สะสมไปในสังสารวัฏฏ์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ