คนดี... (ภาระกิจช่วยชาติ ตอนที่ ๑)

 
เมตตา
วันที่  21 พ.ย. 2554
หมายเลข  20065
อ่าน  1,940

คิดถึงกระทู้ของคุณวรรณีที่เก็บธรรมะมาฝากตอนกลับจากอินเดีย ได้นำธรรมะขณะ ที่ท่านอาจารย์บรรยายตามสังเวชนียสถานต่างๆ ตอนหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า....

ขณะที่คิดถึงน้ำท่วมก็คือขณะที่คิดนึกเท่านั้น และขณะที่คิดถึงน้ำท่วมด้วย จิตที่เป็นอกุศล น้ำท่วมใจแล้ว... ขณะที่เรากำลังกังวล ไม่สบายใจเรื่องน้ำท่วมก็ เป็นขณะที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ด้วยอกุศลจิต (โทสะ) ซึ่งพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ แม้อกุศลจิตเพียงเล็กน้อย ขณะที่คิดแล้วเดือดร้อนใจ หรือขณะที่เราก็โดนน้ำท่วม เรา ลำบากแต่แทนที่จะมานั่งกังวลก็สู้ทำความดีช่วยเหลือคนอื่นให้สบายขึ้นดีไหม อย่างที่ ท่านอาจารย์เคยให้ธรรมะเตือนใจว่า มีมือเท้าไว้ทำความดี

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

มีมือเท้าไว้ทำอะไร

ข้าพเจ้ากับพี่ๆ ก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่หนีน้ำท่วมไปอยู่ต่างจังหวัดเสียสิบกว่าวัน พอ เห็นว่าน้ำไม่ท่วมจึงพาคุณพ่อคุณแม่กลับมา ระลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์ ข้าพเจ้า และพี่สาว (พี่กุสุมา) ก็พากันไปช่วยจัดถุงยังชีพ น้ำ ข้าวสาร ที่สภากาชาติไทย ที่นี่มี คนดีที่มาช่วยที่สภากาชาติไทยมากมาย โดยที่ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ แม้ผู้สูงอายุก็มา และที่น่าอนุโมทนากับคนดีเหล่านั้นก็คือ ชาวไทย ชาวไทยเชื้อชาติ จีน ชาวไทยเชื้อชาติอินเดีย และยังมีชาวต่างชาติหลายท่านมาช่วยจัดถุงยังชีพ ไม่ เพียงเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นทหารผู้ใหญ่สิบกว่าท่านมาเป็นอาสาสมัครด้วย ทหารของพ่อ คนดี...ภาระกิจช่วยชาติ เพื่อประชาชนคนไทย จากกระทู้ของคุณวรรณี อีกนั่นเอง ที่ ท่านอาจารย์กล่าวที่ อินเดียว่า... เขาดีเราก็ชื่นชม แล้วไงต่อคะ ก็ต้องรู้คุณของ ความดี คือ ทำดีเช่นกับที่คนอื่นทำ

เมื่อทหารดีเราก็รู้คุณความดีของท่านทั้งหลาย...ข้าพเจ้าได้อาสาสมัครออกพื้นที่กับ ทางสภากาชาคไทยเพื่อแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสพอุทกภัยเขตบางเขน รถได้ไปลงแถว แจ้งวัฒนะตรงไปแยกหลักสี่ และอ้อมไปทางด้านหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ ระหว่างทาง ตลอดแนวที่ไป น้ำท่วมสูงมาก เห็นรถทหารแล่นไปคอยให้ความช่วยเหลือ บางแห่งที่ ข้าพเจ้าไป เห็นทหารแช่อยู่ในน้ำคอยลากจูงเรือรับส่งชาวบ้าน ทหารบางท่านใส่แค่ รองเท้าฟองน้ำลุยอยู่ในน้ำ (ไม่มีรองเท้าบู๊ดยาวใส่) ขมักขเม้นคอยช่วยเหลือผู้คนอย่าง ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยจริงๆ ... และเมื่อน้องวรพิชชา โอสถารยกูล (ป้อม) , น้องหมี, น้องติ๊ก ได้บอกว่าจะไปแจกลูกชิ้นทอดให้แก่ทหารที่กำลังช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม ข้าพเจ้าก็ ขอตามไปด้วย และได้จัดของที่จำเป็นรวมทั้งยาทาน้ำกัดเท้า โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ พี่ๆ และน้องช่วยกันร่วมบริจาค

น้องป้อม (ซ้ายมือ) ได้นำของใช้ที่จำเป็นหลายอย่างไปแจกให้ทหาร ส่วนน้องหมี (ขวามือ) เจ้าของลูกชิ้นทอดยี่ห้อป็อปอายส์ (จำหน่ายตามห้าง ตามซุปเปอร์มาเก็ต) สามสิบกว่าสาขา ทอดกันร้อนๆ หลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ...คนดี...ภาระกิจช่วยชาติ

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผลของกุศลกรรม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ไม่ใช่เพียงแค่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยังมีเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆ คนที่ได้เกิดมาเช่นเดียวกัน เป็นผู้เดินทางร่วมกันในสังสารวัฏฏ์ เมื่อเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เดินทางร่วมกันในสังสารวัฏฏ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆ มีน้ำท่วม เป็นต้นถ้าไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มีการให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเลย แล้วจะดำเนินไปถึงซึ่งการดับกิเลสได้อย่างไร ในชาติหนึ่งๆ ที่ทานกุศลไม่เกิด ไม่มี-การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีกุศลจิตแม้ในขั้นทาน ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปถึงการดับกิเลสได้เลย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละบุคคลก็มีทรัพย์สมบัติ มากบ้าง น้อยบ้าง ตามกรรมที่ได้กระทำมา เมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้ว ถ้าไม่มีการให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยนั้น ก็จะไม่ต่างอะไรกับทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้ที่ตายแล้ว เพราะเหตุว่าบุคคลที่ตายแล้ว ถึงแม้ว่าญาติพี่น้องจะนำเอาทรัพย์สมบัติมากองไว้ตรงหน้า คนตายก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาจำแนกแจกให้ได้เลยว่า ทรัพย์ส่วนนี้จงเป็นของคนนี้ ทรัพย์ส่วนนี้จงเป็นของคนนั้นทรัพย์ของผู้ไม่ให้ ก็ไม่ต่างอะไรกับทรัพย์ของคนที่ตายแล้ว เช่นเดียวกัน แต่ถ้ามีการให้บ้างตามโอกาสอันสมควร การให้ทานของเรานั้น ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และที่สำคัญ เป็นกุศลของเราเอง เป็นการสะสมกุศล สะสมเหตุที่ดีเป็นอุปนิสัยที่ดีงามต่อไป และชื่อว่า เป็นการนำทรัพย์ออกด้วยดี ด้วยการให้เป็นทานแก่ผู้อื่น
ภารกิจอันเป็นกุศลในครั้งนี้ เป็นภารกิจของคนดีที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เดินทางร่วมกันในสังสารวัฏฏ์ ที่ควรค่าแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ครับ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

...ขออนุโมทนาในภารกิจของคนดี มีพี่เมตตา เป็นต้น ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลของพี่ๆ ทุกท่านนะครับ ที่เจริญกุศลครั้งนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผิน
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 21 พ.ย. 2554

อนุโมทนากุศลจิตมากๆ ครับ

ขอบคุณมากครับที่ทำให้เห็นมุมมองดีดีครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pat_jesty
วันที่ 21 พ.ย. 2554

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลของพี่ๆ ทุกท่านนะครับ ที่เจริญกุศลครั้งนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nareopak
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
bsomsuda
วันที่ 21 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลของพี่เมตตาและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 22 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 22 พ.ย. 2554

ภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับความกรุณาและช่วยเหลือจากทหารเป็นอย่างมาก ได้แต่คิด ไม่ได้กระทำสิ่งใดตอบแทนนอกจากยกมือไหว้..ขอบคุณด้วยความซึ้งใจ.ทหารไทย ที่เคียงข้างประชาชนในยามทุกข์ยากทุกคน

ขออนุโมทนาทุกท่านที่คิดและได้ลงมือกระทำสิ่งตอบแทนทหารทุกท่านคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Charlie
วันที่ 22 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
tanakase
วันที่ 22 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 22 พ.ย. 2554
ขออนุโมทนาในวิริยะและเมตตากุศลจิตของพี่เมตตาและทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
รากไม้
วันที่ 23 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณเมตตาและคณะด้วยครับ

ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้ที่มีใจใฝ่ในทางการเจริญกุศล ได้เจริญกุศลตามที่ได้ สะสมไว้และตั้งใจไว้ครับ ทั้งส่วนผู้ที่เป็นผู้ประสบภัย ก็ได้ฝึกความอดทนและเห็นสภาพ ธรรมตามความเป็นจริงหลายอย่างที่ตนเองสะสมไว้ ทั้งโลภะที่ติดข้องในทรัพย์สินและ โทสะที่ขัดเคืองต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม และทั้งส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัย ก็ได้เสียสละทรัพย์และเวลาไปช่วยแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
สมศรี
วันที่ 23 พ.ย. 2554
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
kanchana.c
วันที่ 24 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของน้องเมตตา และคณะ ทำให้คุณค่าของพระธรรมมาก ขึ้น ยิ่่งฟังพระธรรมมากขึ้น ก็ทำให้เจริญกุศลมากขึ้นด้วย

พี่เป็นผู้ประสบภัยเสียเอง มัวแต่หนีน้ำท่วมไปอยู่ทีี่ต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สหายธรรมหลายท่าน รวมทั้งญาติพี่น้อง ไม่ได้ออกไปช่วยเหลือใครอย่างที่อยากทำ แต่ก็ได้บริจาคเงินให้ทหารที่มาช่วยเก็บกวาดขยะที่อยุธยา และได้็เจริญกุศล ด้วยการ เจริญปัญญา คือ ถอดเทปพื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๗ ไปเื่รื่อยๆ ค่ะ หวังว่าเมื่อมีเหตุ ปัจจัยพร้อม ก็คงจะได้เจริญกุศลทุกประการที่ผ่านมาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เมตตา
วันที่ 24 พ.ย. 2554

กราบอนุโมทนาในกุศลของพี่แดง (อ.กาญจนา) ด้วยค่ะ การทำกุศลไม่ใช่กระทำได้ ง่ายๆ แต่ผู้มีความเข้าใจพระธรรมเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม แม้กุศลเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ ประมาท ที่จะกระทำ การถอดเทปพื้นฐานพระอภิธรรม เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่จะได้ สะดวกสบายในการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ นับเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่น่า

อนุโมทนาอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
jaturong
วันที่ 7 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ