วิกฤตโลกที่แท้จริง [อรหันตสูตร]

 
wittawat
วันที่  5 ต.ค. 2554
หมายเลข  19856
อ่าน  1,005

วิกฤตโลกที่แท้จริง

โลกในความคิดของแต่ละคน เสมือนกำลังมีวิกฤต แต่จริงๆ แล้ววิกฤตในความคิดแม้ตายไปสู่สวรรค์ก็ยัง วิกฤตต่อไป เพราะวิกฤตแท้จริง คือ กิเลส ประโยชน์ของการฟังธรรมที่ทรงแสดงตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด เพราะขณะที่จิตยังไม่ อ่อนควรแก่การงานของกุศล แม้กล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมไม่ใช่เรา มีปัจจัยเกิดแล้วดับ แต่จิตก็ยังไม่ อ่อนควรพอจะเห็นจริงอย่างนั้น กว่าที่จิตจะอ่อนควรเป็นกุศลธรรมมั่นคงเห็นถูกในอริยสัจที่เกิดดับ ขณะนี้ ต้องเป็นศรัทธาที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไม่ใช่ฟังนิดเดียว ต้องอาศัยการอบรมเข้าใจธรรมถูกว่า ขณะนี้เป็นอย่างนี้ จนกว่าวิกฤตจะหมดเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 6 ต.ค. 2554

เป็นข้อความที่เตือนสติได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณและขออนุโมนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัต และทีมงานถอดเทปการสนทนาพระสูตรจนเหลือแต่ข้อความเตือนสติ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 6 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bsomsuda
วันที่ 6 ต.ค. 2554

"...วิกฤตแท้จริง คือ กิเลส.."

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวิทวัต และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 6 ต.ค. 2554

"วิกฤตที่แท้จริง คือ กิเลส"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
วันที่ 6 ต.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
lovedhamma
วันที่ 2 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ