ความหมายของคำว่าโลก [อรหันตสูตร]

 
wittawat
วันที่  4 ต.ค. 2554
หมายเลข  19843
อ่าน  4,563

ความหมายของคำว่าโลก

โลก หมายถึง สิ่งที่แตกดับ ตามนัยของโลก ๓ ได้แก่

โอกาสโลก หมายถึง โลกที่เป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่สัตว์

สัตวโลก หมายถึง โลก คือ หมู่สัตว์

สังขารโลก หมายถึง สังขารธรรม ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ถ้าเป็นโอกาสโลกหรือโลกของแต่ละคนจะเกิดหรือมี ก็ต้องมีจิตเกิดขึ้น โลกทางตาจึงปรากฏได้ เพราะฉะนั้นโลกจริงๆ คือ จิตและเจตสิก ซึ่งเป็นธาตุรู้ในแต่ละขณะของรูป สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นและดับไป คือ โลก ทุกคน ก็คือโลกแต่ละโลก รวมกันโดยที่คิดว่าอยู่ที่นี่ ทั้งหมดคือความคิด แต่ความจริงคือ ขณะที่เห็นนั้นแสนสั้น มีสิ่งที่ปรากฏ มีนามธรรมที่เกิดเห็น แล้วดับ ซึ่งโดยละเอียดแล้วรูปธรรมดับช้ากว่านามธรรม นี่คือโอกาสได้ฟังธรรมเข้าใจถูกรู้ความจริงละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา แล้วตายไปอย่างมืดสนิท

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 4 ต.ค. 2554

จิตและเจตสิก ซึ่งเป็นธาตุรู้ในแต่ละขณะของรูป สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นและดับไป คือ โลกทุกคน ก็คือโลกแต่ละโลก รวมกันโดยที่คิดว่าอยู่ที่นี่ ทั้งหมดคือความคิด

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ wittawat ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 4 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ wittawat ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 4 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nong
วันที่ 5 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chulalak
วันที่ 5 ต.ค. 2554
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 19843 ความคิดเห็นที่ 1 โดย เมตตา

จิตและเจตสิก ซึ่งเป็นธาตุรู้ในแต่ละขณะของรูป

สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นและดับไป คือ โลกทุกคน ก็คือโลกแต่ละโลก รวมกันโดยที่คิดว่าอยู่ที่นี่ ทั้งหมดคือความคิด

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ wittawat ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
miran
วันที่ 6 ต.ค. 2554
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
lovedhamma
วันที่ 2 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ