สามุททกสูตร.. ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ ๕
 
pirmsombat
วันที่  21 ก.ย. 2554
หมายเลข  19769
อ่าน  750

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 338

....................................

. สามุททกสูตร

ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์

[๒๕๕] กรุงสาวัตถี. เชตวนาราม. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่สมควร

ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลคำดังต่อไปนี้ กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

มีหรือไม่

รูปบางอย่าง ที่เป็นของเที่ยง ยั่งยืน สืบต่อกันไป

 ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

จักดำรงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

 เสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?

มีอยู่หรือไม่พระเจ้าข้า

เวทนาบางอย่าง...

สัญญาบางอย่าง...

สังขารทั้งหลายบางอย่าง...

วิญญาณบางอย่าง

ที่เป็นของเที่ยง ยั่งยืนสืบต่อกันไป

 ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

จักดำรงอยู่อย่างนั้นนั่นแล

 เสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  

ไม่มีเลยภิกษุ

รูปบางอย่าง ที่เป็นของเที่ยง ยั่งยืน สืบต่อกันไป

  มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา

จักดำรงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

เสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.

ไม่มีเลยภิกษุ

เวทนาบางอย่าง...

สัญญาบางอย่าง...

สังขารทั้งหลายบางอย่าง...

 วิญญาณบางอย่าง

ที่จะเป็นของเที่ยง ยั่งยืน สืบต่อกันไป

มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา

จักดำรงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

เสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.

จบ สามุททกสูตรที่ ๖

 


  ความคิดเห็น 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 21 ก.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 21 ก.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ