Print 
พระใช้มือถือ
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  2 ก.ย. 2554
หมายเลข  19637
อ่าน  2,109

ผิดพระวินัยหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 ก.ย. 2554 18:03 น.

ขอนอบน้อมแด่พระุผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  
     บุคคลผู้ที่มีอัธยาศัยจริง ๆ ในการที่บวชเป็นบรรพชิต  ย่อมสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ แล้วบวช  ซึ่งเมื่อบวชแล้ว  ก็มีการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญา น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย  ขัดเกลากิเลสของตนเอง  อย่างนี้ คือ ผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชจริง ๆ  และ เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังมีพฤติกรรม หรือ มีสิ่งที่คฤหัสถ์มีทุกประการ  เช่น มีโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  ย่อมไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง เพราะแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยแม้แต่น้อย    มีแต่จะเพิ่มพูนกิเลสให้มีมากขึ้น  เพราะสิ่งที่จำเป็นสำหรับทำให้ชีวิตของบรรพชิตเป็นไปได้นั้น  มีเพียงปัจจัย ๔ อย่างเท่านั้น  คือ จีวร เครื่องนุ่งหุ่ม   อาหารบิณฑบาต  เสนาสนะที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค เท่านั้น  เพราะจุดประสงค์ของการบวชเป็นบรรพชิต ในพระพุทธศาสนา นั้น คือ เพื่ออบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง  เท่านั้น ถ้าไม่ได้บวชเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมเป็นบุคคลผู้เสื่อมอย่างยิ่ง  เสื่อมจากคุณความดีประการต่าง ๆ ครับ          

ขอเชิญคลิกอ่านประเด็นนี้      พระภิกษุใช้มือถือ                         

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ย. 2554 19:50 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

     สิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อการสะสม มักมาก นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตและให้มีครับ เพราะเอื้อต่อการเกิดกิเลส และไม่ใช่กิจของสมณะเพศ   การติดต่อสื่อสารไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย สำหรับพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัย เพราะการบวช คือ การศึกษาพระธรรมวินัย  และประพฤติวัตรตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้  ดังนั้น จะปฏิบัติกิจการงาน ดังเช่น คฤหัสถ์ไม่ไ่ด้ครับ   เพราะพระไม่ไ้ด้ประกอบอาชีพเหมือนคฤหัสถ์ หากมีมือถือ ใช้ฟรีหรือไม่ครับ ต้องเติมเงินไหม ใช้เงินพระอาบัติ รับเิงิน พระก็อาบัติ ก็ทำให้ผิดพระธรรมวินัย ผิดสิกขาบทเพิ่มขึ้นครับ เอื้อต่อการเพิ่มกิเลส การคุย ก็อาจทำให้เป็นผู้คลุกคลี คือคลุกคลีด้วยการสนทนาด้วยเช่นกันครับ ดังนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติขัดเกลา และหลักมหาปเทส 4 ก็ต้องใช้ให้เหมาะสม  ไม่ใช่กล่าวว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนตาม อันนี้ไม่ได้ครับ เพราะเปลี่ยนตามแล้ว  เพิ่มกิเลส ไม่มักน้อย  เป็นผู้สะสม และเอื้อต่อการผิดพระวินัย การเปลี่ยนตามแบบนั้นไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามหลักมหาปเทส 4 ครับ  จึงต้องเป็นผู้ตรงและจริงใจในการประพฤติตาม ว่า  เพศพระภิกษุนั้น เป็นเพศซึ่งขัดเกลาอย่างยิ่ง และต่างจากเพศคฤหัสถ์อย่างสิ้นเชิงครับ ขออนุโมทนา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 5 ก.ย. 2554 13:10 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 5 ก.ย. 2554 20:42 น.

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ และ ยินดีกับสิ่งดีดีที่ท่านสะสมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ก.ย. 2554 16:18 น.

พระใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่สมควรแก่สมณะ  ไม่สันโดษ พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัปป์  เพื่อละคลายการคลุกคลี่ด้วยหมู่คณะ ค่ะ   

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 14 เม.ย. 2555 14:36 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ