บุคคลผู้รักสุข เกลียดทุกข์
 
pirmsombat
วันที่  24 ส.ค. 2554
หมายเลข  19562
อ่าน  749

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 11

…………………….

บุรุษผู้ใคร่ต่อชีวิต ไม่อยากตาย อยากได้สุข เกลียดทุกข์ พึงเว้น

หลีก หลบ อ้อมหนีหัวงูด้วยเท้า ฉันใด

บุคคลผู้รักสุข เกลียดทุกข์

พึงเว้น หลีก หลบ อ้อมหนีกามทั้งหลาย

ฉันนั้น เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า

 เหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้า.


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

พระพุทธองค์ทรงเมตตาเปรียบเทียบไว้ชัดเจนทีเดียวนะครับ

ว่าผู้มีปัญญามีหิริโอตัปปะต่อกิเลสกาม ดังเช่่น บุคคลเกลียดกลัวงู จึงต้องหลบหลีก

แต่ปุถุชนทั่วไปยังมีหิริโอตัปปะต่อกามน้อยมาก

เพียงเห็นนิดเดียวก็ตรงเข้าหาเสียแล้วละครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
nong
วันที่ 24 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ส.ค. 2554
ถ้ารักตัวเอง ต้องทำความดี มีศีลงาม ถ้าไม่อยากได้รับอกุศลกรรม คือความทุกข์ ก็ต้องเว้นไม่ทำบาป ไม่ล่วงศีล 5 ค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
pirmsombat
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณเผดิม คุณคำปั่น คุณผู้ร่วมเดินทาง  

และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ