ความเกี่ยวข้องของ ศรัทธาเป็นเพื่อนสอง และ ความไม่ประมาท [สัทธาสูตร]
 
Guest
วันที่  5 ส.ค. 2554
หมายเลข  18868
อ่าน  1,196
  • ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคน 

ขณะนี้เป็นธรรม  มีอะไรเป็นเพื่อนสอง ถ้าโสภณธรรมเกิด ศรัทธาเป็น

เพื่อนสอง มาโลกนี้ก็ด้วยศรัทธา เพราะเป็นผลของกามาวจรกุศล แต่ยากที่

จะรู้ว่าขณะไหนเป็นศรัทธา  เพราะลึกซึ้ง หลากหลายนัย เพราะฉะนั้นฟัง

ธรรมเพื่อละคลายความเป็นเรา  โดยรู้ว่าเป็นธรรม และถ้าเพื่อนไม่อยู่ โลภะก็

เป็นเพื่อนแทน

 

  • อรรถของความไม่ประมาท 

ทุกอย่างที่ไม่ดี  เกิดจากความประมาททั้งหมด  

ไม่ประมาท คือ  ฟังแล้ว ฟังอีก ว่าขณะนี้เป็นธรรม ละความไม่เข้าใจ ที่มีแต่

ชื่อปิดบังไว้  เข้าใจมั่นคงขึ้นด้วยความละเอียด พิจารณารู้ความจริงของธรรม

ซึ่งเกิดดับ หลากหลาย ทุกนัย ทั้งขันธ์ ธาตุ อายตนะโดยประการทั้งปวง เมื่อ

ปัญญามีกำลัง จึงสามารถละเยื่อใยความติดข้องได้

 

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัทธา สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องสัทธาสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ส.ค. 2554

  ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ mooktas   และทีมงานทุกท่าน  ที่ร่วมใจกันถอดเทปสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิฯ  แต่ละพระสูตรจนเหลือแต่ข้อความเตือนสติ  ซึ่งเป็นประโยชน์มากอย่างยิ่ง        [ถึงแม้ว่าขณะนี้  คุณ wittawat  จะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ   แต่ก็ยังมีเพื่อนๆ   ทีมงานได้ช่วยกันดำเนินการต่อ]   ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 5 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2554
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 ส.ค. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
nong
วันที่ 6 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pat_jesty
วันที่ 7 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ