อกุศลธรรมเกิดขึ้นทำกิจของอกุศลธรรมนั้นอยู่ตลอดเวลา (๑)
 
pirmsombat
วันที่  2 มี.ค. 2554
หมายเลข  17976
อ่าน  1,422

     ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

ดร.ชินวุธ......นอกจากนั้นแล้วสันดานของผม ภาษาบาลี  ภาษาไทยว่าสันดานนี้  ขอโทษนะครับคือไม่ใช่คำหยาบ  คือชอบ  พูดแล้วเหมือนยกย่องตัวเอง  ชอบทำประโยชน์แก่คนอื่น  เพราะฉะนั้นผมมีความสุขมากถ้าผมได้สามารถไปพูดอะไร  เล่าอะไร  หรือรู้อะไร  อธิบายอะไรอันนี้ชีวิตผมอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่ง  พอผมได้ศึกษาอะไรมา ได้เข้าใจอะไรมาจากท่านอาจารย์  ผมก็เที่ยวไปบอกเขา  อันนี้เป็นชีวิตของผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้  และอันสุดท้าย ๓ อันนี้แย่จริงๆ  เดรัจฉานแท้ๆเลย  ผมชอบความสนุกครับ  บันเทิงครับ  อะไรที่บันเทิงกับตัวเองและผู้อื่น  โดยไม่ให้ไปกระทบกระเทือนใคร  มีความสบายใจ  ชอบที่สุด  ในชีวิตผม  ชอบอยู่ ๓ อย่างนี่แหละครับ  ขัดเกลานี่กว้างนะครับ  ผมขอพูดเพียงแค่นี้ 

ท่านอาจารย์   ไม่ทราบว่าชีวิตของท่านผู้อื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แต่ว่าทุกชีวิตก็คือ การเกิดขึ้นของปรมัตถธรรม  สภาพธรรมคือ จิต เจตสิก รูป  ซึ่งไม่มีใครจะสามารถยับยั้งได้เลย  และ  ถ้าสติเกิดจริงๆ  ก็จะรู้ได้ทันทีว่า  กิเลส หรือ อกุศลธรรม  เกิดขึ้นทำกิจของกิเลสและอกุศลธรรมนั้นๆ อยู่ตลอดเวลาที่วิบากจิตหรือกุศลจิตไม่เกิด

     นี่จึงจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมตามความเป็นจริง  เห็นตัวเองชัด  มีอะไรนอกจากกิเลส เกิดทำกิจการงานของกิเลส  ตลอดเวลาที่ไม่ใช่วิบากและไม่ใช่กุศล  เพราะว่าวิบากเป็นสี่งที่เกิดขึ้นทางตาเห็น  ทางหู  ทางกายกระทบสัมผัส  หลังจากนั้นคืออะไร  กิเลสเกิดขึ้นทำกิจการงานของกิเลสตลอดเวลา  คิดดู  นี่คือผู้รู้จักตนเองตามความเป็นจริง   

     ขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิด  ขณะนั้นกิเลสระดับขั้นต่างๆจริงๆ  จะระลึกขณะใด  จะเห็นกิเลสในขณะนั้น   แม้แต่ความสนุกที่ว่านี้  ก็เป็นชีวิตจริงของทุกท่าน  ซึ่งก็คือกิเลสเกิดขึ้นทำกิจการงานของกิเลสนั่นเอง   ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลก  ก็คือกิเลสเกิดขึ้นทำกิจของกิเลส  จะปรุงอาหารให้อร่อย  กิเลสก็เกิดขึ้นทำกิจของกิเลส   จะคิดนึกเรื่องราวต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนุกสนาน  กิเลสก็เกิดขึ้นทำกิจของกิเลส

     ขณะใดที่เป็นกุศลเท่านั้น  เช่นเป็นไปในทาน  หรือศีล  หรือความสงบของจิต หรือการอบรมเจริญปัญญา  เพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม  ซึ่งคั่นกิเลสในชีวิตประจำวันชั่วครั้ง  ชั่วขณะ  จะเห็นได้จริงๆ ค่ะ ว่า  รู้ชัดในสภาพของธรรมแล้วก็จะเห็นแต่กำลังของกิเลส  ซึ่งมีมากเหลือเกิน  เมื่อเห็นกิเลสแล้วจึงเป็นผู้ที่กระทำกิจที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรม  เพื่อที่จะละคลายกิเลส  มิฉะนั้นแล้วไม่มีทางอื่น  จะใช้หนทางอื่น  วิธีอื่น  ที่จะดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลย  ต้องอาศัยการฟัง  การศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ    จนกระทั่งรู้ว่า  หนทางเดียวที่จะดับกิเลสได้  คือปัญญาที่เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ  โดยสภาพที่เป็น นามธรรมหรือเป็นรูปธรรม  จึงไม่ใช่  สัตว์  บุคคล  ตัวตน  มิฉะนั้นแล้ว  กิเลสก็จะมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจการงานหน้าที่ของกิเลสอย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ตลอดวัน

 

                                                                (ยังมีต่อ)


Tag  อกุศลธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 2 มี.ค. 2554

ในชีวิตประจำวัน  อกุศลธรรมเกิดขึ้นทำกิจของอกุศลธรรมนั้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆ  เพราะได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อน.....จึงได้มีโอกาสได้พบบัณฑิต...ยอดกัลยาณมิตรอย่างท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่ได้ให้ความเข้าใจความจริงของชีวิตตามความเป็นจริง

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณหมอด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Thirachat.P
วันที่ 3 มี.ค. 2554

                                     ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 3 มี.ค. 2554

 

ถ้าสติเกิดจริงๆ  ก็จะรู้ได้ทันทีว่า 

กิเลส หรือ อกุศลธรรม  เกิดขึ้น

ทำกิจของกิเลสและอกุศลธรรม  นั้นๆอยู่ตลอดเวลา

ที่วิบากจิตหรือกุศลจิตไม่เกิด

ขออนุโมทนาค่ะ ....

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 3 มี.ค. 2554

ก็เพราะว่า  ทุกสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาเป็นความจริง   เป็นชีวิตจริง เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ไม่เสแสร้ง  เมื่อผู้ฟังได้ฟังและพิจารณาตาม จึงเป็นประโยชน์ และ ประเสริฐยิ่ง                                              

ขออนุโมนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pirmsombat
วันที่ 3 มี.ค. 2554

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ครับ

ขอบคุณและอนุโมทนาคุณเมตตาและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
intira2501
วันที่ 3 มี.ค. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 4 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
bsomsuda
วันที่ 7 มี.ค. 2554

"หนทางเดียวที่จะดับกิเลสได้ 

คือ ปัญญาที่เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะ

 ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง.......

มิฉะนั้นแล้ว  กิเลสก็จะมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจการงานหน้าที่ 

  ของกิเลสอย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ตลอดวัน"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ประสาน
วันที่ 19 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ