อภิธรรมในชีวิต [01] ปูพื้นฐานการศึกษาพระอภิธรรม
 
พุทธรักษา
วันที่  7 ม.ค. 2554
หมายเลข  17695
อ่าน  1,414

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

คำนำของผู้แปล

คุณนีน่า วัน กอร์คอม ผู้ขียนหนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" ได้ศึกษาพระอภิธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อนคุณนีน่า ทั้งเขียน ทั้งแปลหนังสือธรรมะหลายเล่ม ซึ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากมาย

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวันเป็นหนังสือที่มุ่งปูพื้นฐานในการศึกษาพระอภิธรรมโดยเฉพาะจิตปรมัตถ์ นอกจากนั้น ผู้เขียนได้ยกพระสูตรประกอบเนื้อหา ทำให้เป็นหนังสือธรรมะที่น่าอ่านยิ่งขึ้น ท้ายบทที่ ๑-๒๒ เป็นคำถามที่ผู้อ่านสามารถจะทบทวนทดสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่านมาแล้วได้ ด้วยตนเอง

ผู้แปลหวังว่า หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" จะเป็นพื้นฐานให้ผู้อ่าน เข้าใจพระอภิธรรมและ การอบรมเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันได้ อย่างถูกต้อง

ดวงเดือน บารมีธรรม


หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" [Abhidhamma in Daily Life] โดย นีน่า วันกอร์คอม แปลโดย อ. ดวงเดือน บารมีธรรม จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ...

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 7 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผิน
วันที่ 7 ม.ค. 2554
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
สมศรี
วันที่ 7 ม.ค. 2554

ได้อ่านบ้างแล้วบางเรื่อง เข้าใจเพิ่มขึ้น ทำให้ระลึกถึงศรัทธา ความพากเพียร ของผู้เขียนและผู้แปลแล้ว

ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 8 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chaiyut
วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ