ขณะที่บูชาสักการะด้วยของหอม ปัญญาเกิดได้ไหม

 
pirmsombat
วันที่  22 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17646
อ่าน  2,135

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านอาจารย์ ไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่า ขณะที่บูชาสักการะด้วยของหอม ปัญญาเกิดได้ไหม ในคราวก่อนได้พูดถึงเรื่องของทาน ๓ กาล และปัญญาที่เกิดในขณะที่เจตนาที่เป็นทานเกิด เพราะว่าบางคนก่อนจะให้ ก็ระลึกถึงความไม่เที่ยงของสมบัติ หรือ ของตนเอง

เพราะฉะนั้น ในขณะที่ปรารภถึงสภาพธรรมที่ไม่เที่ยง ขณะนั้นก็เป็นความเห็นที่ถูก ในขณะที่ถวายสักการะด้วยดอกไม้ ของหอมต่างๆ เหล่านี้ ขณะนั้นจะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยได้ไหม

ที่ประเทศศรีลังกา ชาวศรีลังกานำเฉพาะดอกไม้ ไม่มีใบเลย ไปบูชาสักการะพระเจดีย์ ตามวัดต่างๆ ในขณะนั้น จะมีคำกล่าวบูชา ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาบาลี แต่ว่าถ้าจะถอดความออกมา ในขณะที่ชาวศรีลังกาบูชาด้วยดอกไม้ เขาจะกล่าวคำว่า

"ความงามเลิศและความหอมหวลของดอกไม้ ที่ข้าพระพุทธเจ้านำมาสักการะ ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ จะเหี่ยวแห้งเสื่อมสลายมลายไป เป็นผงคลีฉันใด รูปกายของข้าพระพุทธเจ้า ก็จะถึงความเสื่อมชรา และมลายไปเป็นผงคลี ฉันนั้น"

นี่ก็เป็นปัญญา ในขณะที่กำลังบูชาด้วยของหอมคือดอกไม้ เพราะว่าดอกไม้ก็เป็นสี่งที่มีความงาม ความเบาบาง ความละเอียดอ่อน ความละมุนละไม และมีความอ่อนหวาน ทุกคนก็ชอบดอกไม้ ไม่มีใครเลยที่จะไม่เห็นความงามของดอกไม้ แต่แม้กระนั้น ความสวยงามของดอกไม้ โดยที่ว่าเป็นเลิศ คือเป็นความงามอย่างที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ และ ความหอม เวลาที่เราเอาไปสักการะ ในขณะนั้น ผู้นั้นก็น้อมระลึกถึงธรรมด้วย ว่าแม้ดอกไม้นี้ ก็จะต้องเหี่ยวแห้ง เสื่อมสลาย ย่อยยับไปฉันใด ร่างกายของผู้ที่กำลังกระทำการบูชาสักการะ ในขณะนั้น ผู้นั้นก็น้อมระลึกถึงธรรมด้วยว่า แม้ดอกใม้นี้ ก็จะต้องเหี่ยวแห้ง เสื่อมสลาย ย่อยยับไป ฉันใด ร่างกายของผู้ที่กำลังกระทำการบูชา สักการะ ก็จะถึงความเสื่อม ความชรา ความย่อยยับไป ฉันนั้น

เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้เวลาที่บูชาด้วยดอกไม้ ก็คงจะระลึกอย่างนั้น ได้ใช่ไหม ถ้าเป็นผู้เข้าใจเรื่องของการระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ในขณะนั้นก็เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐาน

มีข้อสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องนี้ สี่งไหนที่เป็นสี่งทีมีประโยชน์ และบางท่านอาจจะไม่ได้คิดถึง แต่ว่าบุคคลอื่นระลึกถึง เช่น ในขณะที่บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ แล้วจะเกิดกุศลได้อย่างไร ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เป็นกุศลยี่งขึ้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ความงามเลิศและความหอมหวลของดอกไม้ ที่ข้าพระพุทธเจ้า นำมาสักการะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ จะเหี่ยวแห้งเสื่อมสลายมลายไป เป็นผงคลี ฉันใด รูปกายของข้าพระพุทธเจ้า ก็จะถึงความเสื่อมชรา และมลายไปเป็นผงคลี ฉันนั้น"

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิิริยะของคุณหมอ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ups
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ทุกครั้งที่กระผมบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เพียงระลึกน้อมไปใน พระกรุณาคุณพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ ไม่ได้พิจารณา ความไม่เที่ยงของ สรรพสิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ ที่ได้อ่านบทความนี้ และขอน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป (ถ้าไม่หลงลืมสติ)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอและทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ขณะที่บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย ดอกไม้ แล้วจะเกิดกุศลได้อย่างไร ถ้ามีความเข้าใจเพี่มขึ้น ก็จะทำให้เป็นกุศลยี่งขึ้น

...ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะคุณหมอค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pirmsombat
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

ขอบคุณมากและอนุโมทนาทุกท่านครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เรายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สมศรี
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ ซึ้งมาก
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนามากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ