บทสัมภาษณ์ อ.ดวงเดือน กับ นสพ.สาส์นสวรรค์ [ตอนที่ 1]

 
wannee.s
วันที่  23 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17648
อ่าน  4,784

สัมภาษณ์ อ.ดวงเดือน กับ หนังสือพิมพ์สาส์นสวรรค์ ประจำวันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีข้อคิดธรรมดีๆ อันควรค่าแก่การพิจารณาค่ะ ในประเด็นของหนังสือพิมพ์ที่ว่า ... เพชรในตม บทสัมภาษณ์ อ.ดวงเดือน บารมีธรรม คอลัมน์เพชรในตม

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนดี เริ่มตั้งแต่ท่านอาจารย์ผู้สอน ผู้บริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิฯ อาสาสมัคร และยังมีอีกหลากหลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึง คนที่นี่ส่วนใหญ่มีไมตรีจิต โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เสมอ เช่น ในเวลาที่ผู้สัมภาษณ์มีปัญหาติดขัดในเรื่องต่างๆ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ผู้สัมภาษณ์รู้สึกยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้เขียนคอลัมน์ "เพชรในตม" นี้ เพราะมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนที่ทำดีในสังคมโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ อยากจะบอกกล่าวให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทุกวันนี้คนที่ทำดียังมีอยู่ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้ เพราะท่านเหล่านั้นมักจะไม่ค่อยแสดงตัวตนหรือเปิดเผยว่าตัวเองได้ทำดีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่อึดอัดใจพอสมควร สำหรับผู้สัมภาษณ์ เพราะว่าผู้สัมภาษณ์ ต้องค้นหาข้อมูลจากคนรอบข้างหลายๆ ท่าน เช่น ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯวิทยากรและอาสาสมัคร แล้วนำข้อมูลที่ได้มา มาถามเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่ง

ตอนแรกที่จะขอสัมภาษณ์คุณดวงเดือน บารมีธรรม ไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่นัก เนื่องจากท่านเป็นคนที่ต้องการสร้างกุศลแบบเงียบๆ ไม่อยากประกาศตัวให้ใครได้รับรู้ แต่พอผู้สัมภาษณ์ได้สนทนากับ คุณดวงเดือน ผู้สัมภาษณ์ ก็ได้เห็นถึงความเมตตาและจิตใจที่โอบอ้อมอารีที่มีอยู่ในตัวท่านคุณดวงเดือน เป็นผู้ที่พยายามสร้างกุศลทุกทางผู้สัมภาษณ์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้กับทางหนังสือพิมพ์สาสน์สวรรค์ และขออนุโมทนากับกุศลทุกอย่างที่คุณดวงเดือนได้สร้างขึ้นค่ะ ท้ายสุดคุณดวงเดือนได้กล่าวว่า ”ถ้าทุกคนเข้าถึงธรรมะก็จะสร้างกุศลเองเพราะธรรมได้ขัดเกลา”

ลองอ่านเส้นทางในการดำเนินชีวิตของ คุณดวงเดือนดูนะคะ เผื่อว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ที่คิดจะทำดี ได้เป็นแบบอย่างค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

“เมื่อตอนเด็กไม่ได้ทำบุญเลย หมายถึงบุญในลักษณะวัด เพราะเรียนอยู่โรงเรียนวัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ เขาสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เราต้องเรียนพระคัมภีร์ เขาจะพูดถึงพระเยซู พอจบมัธยมแปด ก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ แต่ก็นับถือพุทธเหมือนทุกคน ตอนที่จบจากโรงเรียนวัฒนาแล้ว ก็ไปสอบเข้าจุฬา ก็ไม่ได้สนใจพุทธศาสนา เพราะมุ่งแต่เรียน แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ตอนช่วงอยู่ที่อังกฤษปิดเทอมภาคฤดูร้อนสองเดือน ก็จะไปตามร้านหนังสือ แล้วได้เจอหนังสือชื่อ “Buddhism” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายาน ทำให้ได้ความคิดว่าศาสนาของเราก็มีดีเยอะ เลยเริ่มต้นสนใจตรงนั้น และทำให้เป็นจุดสนใจ หลังจากนั้นก็รู้จักท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จากการฟังรายการทางวิทยุ ปี พ.ศ. 2516 คิดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องเพราะสอนจากพระไตรปิฎก สอนเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนา และการดำเนินชีวิตประจำวันศึกษามา 37 ปีแล้ว

ในตอนแรก ท่านอาจารย์สุจินต์ได้บรรยายที่วัดมหาธาตุ ต่อมาก็มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ออกมาจากวัดบวร และต้องอาศัยบ้านท่านอาจารย์สุจินต์เป็นที่ตั้งมูลนิธิอยู่ 1 ปี แล้วก็ย้ายมาที่บ้านดิฉัน ก็คิดว่ามูลนิธิฯ น่าจะมีสถานที่เป็นของตัวเอง เพราะแม้แต่ที่สนทนาธรรมก็ต้องอาศัยเขาอยู่ เรามีของเราดีกว่า ในช่วงนั้นคุณแม่เสียชีวิต ก็คิดว่าเป็นการอุทิศกุศลให้คุณแม่และเป็นการบูชาพระธรรม บูชาท่านอาจารย์สุจินต์ด้วย ไม่เช่นนั้นการเผยแพร่ศาสนาก็จะแคบ ก็เลยบริจาคที่ดินให้กับมูลนิธิฯ 432 ตารางวา (1 ไร่ 32 ตารางวา) มูลค่า 20 ล้านบาท และค่าโอนอีกต่างหากจำนวน 977,177.00 บาท พอมีมูลนิธิฯ ผู้ที่สนใจธรรมะก็ได้ประโยชน์เต็มๆ การที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาก็กว้างไปอีกเยอะ บางคนก็มาขอหนังสือบางคนชราท่านอยากมีเพื่อนแล้วก็สนใจธรรมะก็มากัน บางคนก็ได้พบปะกันแต่ส่วนใหญ่สนใจธรรมะ ที่นี่มีห้องสมุดเล็กๆ อยู่ ใครสนใจธรรมะจะเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดก็ได้ เข้าออกได้ตลอดเวลาในวันและเวลาราชการ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีการสนทนาธรรมโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ และวิทยากร 8 ท่าน ห้องสนทนาธรรมบรรจุคนได้ประมาณ 200 คน” ติดตามอ่านตอนต่อไปนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ถ้าทุกคนเข้าถึงธรรมะก็จะสร้างกุศลเองเพราะธรรมได้ขัดเกลา" กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน ด้วยครับและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ups
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
anong55
วันที่ 23 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
narissaya
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่ง ไม่ใช่หนึ่งในร้อยแต่เขาเรียกว่าหนึ่งในล้าน ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดวงเดือนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าไปใช้สถานที่ในการฟังธรรมจนเกิดปัญญา และขออนุโมทนากับกุศลทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นด้วยค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chaiyut
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมขอขอบพระคุณพี่ wannee.s ที่ได้ประกาศคุณธรรมความดีของท่านให้หลายคนรวมถึงผมซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน ได้รับทราบและได้ระลึกถึงกุศลของท่านด้วยปีติโสมนัส ยังรอติดตามอ่านตอนต่อไปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
hadezz
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาในมหากุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมค่ะ กราบขอบพระคุณคุณ wannee.s ที่ได้ประกาศคุณธรรมความดีของท่านและอีกหลายท่าน ดิฉันได้รับรู้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ผิน
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
yuphin
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาในมหากุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม มหากุศลครั้งนี้ของท่าน ถือเป็นการอนุเคราะห์สัตว์โลกที่มีอวิชชาครอบงำ การที่ดิฉันได้โอกาสมาฟังธรรม ณ ที่นี้ เบื้องหลังแห่งความดีงาม มีท่านอาจารย์ ดวงเดือน อีกหนึ่งท่าน แม้ดิฉันจะไม่ทราบอะไร แต่สถานที่ที่แห่งได้บ่งบอกถึงความเมตตาจิต ของบุคคลหลายๆ ท่าน ควรแก่การน้อมนำ มาขัดเกลาในตน สุดท้าขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 24 ธ.ค. 2553

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ที่ท่านได้สร้างแหล่งความรู้ในธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
napachant
วันที่ 25 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน แค่เพียงอ่านก็เกิดปิติรับรู้ถึงความเมตตาของท่านค่ะ....

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณคุณ wannee.s และขออนุโมทนาในกุศลจิของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
h_peijen
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pamali
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน อจ.ดวงเดือน บารมีธรรม .. ด้วยความนับถืออย่างยิ่งค่ะ

สาธุ...สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
narissaya
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

คราวนี้ได้ทราบถึงความดีของท่านอาจารย์ดวงเดือน และอีกไม่นานทุกท่านจะได้ทราบถึงความดีที่คุณวรรณีได้สร้างค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Charlie
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
สุภาพร
วันที่ 27 ธ.ค. 2553
ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Khaeota
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของ อ. ดวงเดือน ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเอื้อเฟื้อและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์ดวงเดือนด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
สมศรี
วันที่ 29 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณในมหากุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ของมูลนิธิฯ รู้สึกซาบซึ้งในความมีเมตตาจิตของท่าน และขออนุโมทนาในมหากุศลของท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
paew_int
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
paew_int
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
paew_int
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
paew_int
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
พรรณี
วันที่ 30 ธ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตและการสละทรัพย์ของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้ใคร่จะฟังพระธรรมที่หาได้ยากยิ่ง จากการบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
captpok
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
saifon.p
วันที่ 31 ธ.ค. 2553
กราบอนุโมทนาอาจารย์ดวงเดือนและทุกๆ ท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
jadesri
วันที่ 26 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
stk
วันที่ 4 มี.ค. 2554

กระผมขอบูชาอาจารย์คือมารดาคนที่สองของผม ผู้ที่ชี้ทางสว่างดับอวิชชารู้แจ้งในคำสอนของพระผู้มืพระภาคเจ้า ผมขอบูชาคุณอาจารย์ทุกๆ ชาติไป สถิตย์ กลืบบัวบาน

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
orawan.c
วันที่ 4 มี.ค. 2554

ขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนา ในกุศลอันยิ่งใหญ่ของท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรมซึ่งมีมากมายเหลือคณานับจริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
พรรณี
วันที่ 5 มี.ค. 2554

ดิฉันกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และสหายธรรมที่บ้านธัมมะ และกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ และขออนุโมทนาในกุศลจิต ที่ท่านได้มีเมตตาสอนและอบรมให้กับผู้ที่ใฝ่ใจในการฟัง ให้ได้รับความรู้ในธรรมะที่มีค่ายิ่งนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 มี.ค. 2554
กราบขอบคุณ และขออนุโมทนาทุกท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
natre
วันที่ 11 พ.ย. 2554

กราบขอบคุณ และอนุโมทนาคุณดวงเดือน รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนช่วย ให้คำสอนท่าน อาจารย์สุจินต์ ได้แพร่หลาย นั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของแท้ ที่ยังมีอยู่บนโลกใบนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
jaturong
วันที่ 6 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
papon
วันที่ 6 มิ.ย. 2560

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
jirat wen
วันที่ 6 มิ.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
talaykwang
วันที่ 13 ต.ค. 2563

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในเมตตาจิตอันยิ่งใหญ่ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ