วาทะที่ประทับใจ...จาก อ. คำปั่น
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  14 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17613
อ่าน  1,913

       

   ณ  กาลครั้งหนึ่ง ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     ๑๑ ธ.ค. ๕๓  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปร่วมฟังการสนทนาธรรมด้วย เห็นพระภิกษุมากมาย  ก็ได้คิดยินดีกับพระคุณเจ้าที่จะได้ฟังการบรรยายพระธรรมที่ถูกต้องจากท่านอาจารย์สุจินต์ ซึ่งจะหาโอกาสได้ยากมากในปัจจุบันนี้ ที่จะหาผู้บรรยายพระธรรมให้เข้าใจถึงตัวจริงของธรรมได้อย่างแท้จริง  ท่านจะเน้นคณะวิทยากรที่มูลนิธิเสมอให้สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม  ซึ่งก็คือ จิต เจตสิก และรูป  ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้   ซึ่งเป็นธรรมะ   เป็นพระ-อภิธรรม เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจถูก ความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏ ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เป็นชีวิตประจำวัน  ขณะนี้เป็นธรรมะ ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงและในวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง "การศึกษาพระธรรมในชีวิตประจำวัน"

        ข้าพเจ้าประทับใจวาทะจากอ. คำปั่นมาก ซึ่งได้บรรยายตามแนวทางท่านอาจารย์มีอยู่ตอนหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่เกิดมาทุกคนต้องตาย  ไม่มีใครหลีกหนีความตายพ้นโลกนี้เป็นที่พักชั่วคราว เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ อะไรเป็นสาระสำคัญของชีวิต สาระสำคัญของชีวิตก็คือการได้เข้าใจธรรม    และเพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของความเข้าใจธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด   ที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันจึงได้กล่าวว่า     ขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าจะได้สนทนาสอบถามจากท่านอาจารย์สุจินต์ ให้เกิดความเข้าใจความจริง    เพราะเหตุว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว    การเผยแพร่พระธรรมก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 

         ตอนจบการบรรยาย    ข้าพเจ้าได้เจอกับ อ. คำปั่น   และได้พูดคุยกันเล็กน้อยว่า อ. คำปั่น   บรรยายได้ดีมากเลย   (ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพระคุณเจ้าอย่างมากทีเดียว) อ.คำปั่นตอบด้วยใบหน้ายิ้มๆ ว่า  สิ่งที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้น  ก็มาจากความเข้าใจที่ได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ 

 กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์ และ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาอ. คำปั่นด้วยค่ะ


Tag  คำปั่น คุณคำปั่น วาทะที่ประทับใจ...จากอ. กำปั่น อ.คำปั่น

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาคร้บ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 14 ธ.ค. 2553
กราบอนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 14 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สุภาพร
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chaiyut
วันที่ 15 ธ.ค. 2553
 
00400 อุดมมงคล ...๗

เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก

ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย

ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคล.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาตอบว่า

การเคารพ ๑    ความประพฤติถ่อมตน ๑

ความสันโดษ ๑    ความกตัญญู ๑   

การฟังธรรมตามกาล  ๑

นี้เป็นอุดมมงคล.


ธรรมเตือนใจวันที่ : 24 ก.ค. 2549  
 

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิต ในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณคำปั่น , พี่เมตตา และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 ธ.ค. 2553

     ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณคำปั่น และ พี่เมตตา ด้วยครับข้าพเจ้า มีสิ่งที่อาจจะดูเล็กน้อย แต่ว่าน่าปลื้มปีติยิ่งในขณะนั้น ที่ขอบันทึกไว้ที่นี่ว่า เมื่อจบการสนทนา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ในห้องวิทยากร ด้านหลังเวทีด้วยครับคือ หลังจากที่ได้บันทึกภาพท่านรองอธิการบดี(ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิด)ที่ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านอาจารย์ และ คุณคำปั่นแล้วขณะที่สาลวน  อยู่กับการบันทึกภาพในอิริยาบถอื่นๆ ของท่านอาจารย์ก็ได้ยินเสียงท่านรองอธิการบดี พูดกับคุณคำปั่นว่า "ขอบใจมาก"จึงหันมา และ เห็นท่านตบหลังคุณคำปั่น เสียงดัง ป้าบ ใหญ่ๆ ถึง สองป้าบ เลยครับขออนุโมทนา ใน ณ กาลครั้งหนึ่ง ของ คุณ คำปั่น มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 16 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 27 ม.ค. 2554

อนุโมทนาด้วยค่ะ ยอดเยี่ยมจริงๆ ได้ปัญญาความเข้าใจถูกขึ้นๆ อีกมาก เมื่อฟังจากวิทยากรทุกท่าน และเพื่อนๆสมาชิก ขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ