เกี่ยวกับการล้างห้องน้ำวัด

 
classic
วันที่  7 ต.ค. 2553
หมายเลข  17317
อ่าน  9,285

มีคนเคยบอกว่าล้างแล้วจะดี ตอนนั้นไม่รู้ว่าดียังไง เห็นเขาว่าดีก็เลยอยากลองไปทำ พอล้างเสร็จมาสองสามวัดได้ ก็รู้สึกดีขึ้นมาทันที สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ท่านสามารถบอกเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 7 ต.ค. 2553

เข้าใจว่า ถ้าไปวัดแล้วได้เห็นบริเวณวัด ลานพระเจดีย์ ตลอดจนห้องน้ำไม่สะอาด ขาดคนดูแลเอาใจใส่ ถ้าเราสามารถทำความสะอาด หรือจ้างคนอื่น ให้ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวได้ เป็นการดี เป็นบุญประเภทหนึ่ง ในบุญญกิริยาวัตถุสิบ แต่ควรทราบว่าบุญ ไม่ใช่มีเพียงอย่างนี้อย่างเดียว ยังบุญประเภทอื่นๆ ที่ควรกระทำอีกมาก คือมีบุญถึง ๑๐ ประการ โดยสรุปคือ ทาน ศีล ภาวนา ไม่ควรพอใจ เพียงบุญอย่างเดียวควรสะสมอบรมบุญทุกๆ ประเภท ไม่ควรประมาทในบุญเพียงเล็กน้อย และไม่ควรประมาทบาปเพียงเล็กน้อยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 7 ต.ค. 2553

อนุโมทนาในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นค่ะ :)

ขณะที่กระทำเพื่อผู้อื่น ขณะนั้นมิได้นึกถึงตัวเอง ขณะใดลืมตัวเองได้ ขณะนั้นไม่คิดอะไร เมื่อคิดก็เป็นไปในสิ่งที่ได้กระทำแล้ว ยังใจให้ผ่องใส (สั้นๆ) การฟังธรรม และประพฤติตามธรรม ย่อมอุปการะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
hadezz
วันที่ 7 ต.ค. 2553

* * * ขออนุโมทนาในการทำกุศลครั้งนี้ค่ะ * * *

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chaiyut
วันที่ 7 ต.ค. 2553

กุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรเจริญ ขณะที่ใจเป็นกุศล ขณะนั้นเป็นขณะที่ดี ขออนุโมทนาด้วยครับ

แต่ยุคนี้ ยังมีทางที่ใจจะดียิ่งขึ้น คือใจที่เป็นกุศลเกิดบ่อยขึ้นได้ หากฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าครับ ถ้าเราค่อยๆ เข้าใจพระธรรมขึ้น กุศลอื่นๆ ที่เรายังไม่ได้ทำ ก็มีโอกาสที่จะได้ทำ คือเจริญมากยิ่งขึ้นได้ เพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมไว้มากมายทั้งหมด เพื่อเข้าใจ เพื่อละอกุศล เพื่อเจริญกุศลให้ถึงพร้อม เพื่อยังจิตให้บริสุทธิ์ ด้วยความเข้าใจพระธรรม ตามลำดับขั้น แนะนำให้ลองฟังธรรมที่มีในเว็ปนี้บ่อยๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 7 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
วันที่ 7 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผิน
วันที่ 7 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 8 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
บัวขาว
วันที่ 8 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
paderm
วันที่ 8 ต.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

"บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า 'บุญมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง' แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ ) ได้ฉันใด ธีรชน (ชนผู้มีปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น."

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ในกุศลที่ทำ เป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการไม่เลือกว่าเป็นกุศลใด ไม่เลือกบุคคลใดเพราะเห็นประโยชน์ของกุศลและเห็นโทษของกุศลเพราะขณะใดที่ไม่เป็นกุศลจิตแล้ว ส่วนใหญ่จึงเป็นอกุศลจิต ขณะที่กุศลจิตเกิดจึงหาได้ยาก ที่คุณทำกุศลแล้วรู้สึกดีก็เพราะกุศลย่อมนำสุขมาให้ สุขทั้งทางใจ ที่เกิดจิตผ่องใส ปิติ และย่อมให้ผลในอนาคตให้ได้รับหรือเกิดในภพภูมิที่ดีด้วย สะสมบุญไปครับจนเป็นอุปนิสัย แต่สิ่งที่สำคัญ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่า ตราบใดถ้าไม่มีปัญญา ไม่เห็นความจริงแล้วก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้เลย เพราะฉะนั้น ความรู้สึกดี ความสุขทางใจก็ไม่เที่ยง ความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆ ก็ไม่เที่ยงครับ การศึกษาธรรมการอบรมปัญญาจึงเป็นหนทางเดียวที่จะดับทุกข์ได้จริงๆ

ขออนุโมทนาบุญนะครับ

แล้วลองฟังพระธรรมในเว็ปนี้ดู ธรรมสวัสดี

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
วันที่ 9 ต.ค. 2553

การที่เราเป็นคนดี และทำความดี ทำประโยชน์ให้กับคนอื่น ทำให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า แต่สำคัญคือการอบรมปัญญา ที่จะละขัดเกลากิเลส เพื่อพ้นจากทุกข์ได้จริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 12 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
pornpaon
วันที่ 12 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Thirachat.P
วันที่ 15 ต.ค. 2553

ผมก็เคยล้างห้องน้ำวัด ตอนที่สึกใหม่ๆ และรู้สึกดี อย่างที่ท่านเล่าจริงๆ ครับ รู้สึกดีกว่าล้างห้องน้ำตัวเองครับ ผมเคยคิดที่จะไปล้างห้องน้ำวัด กวาดลานวัด ลานเจดีย์ โบสถ์ วัดไหนก็ได้ที่สะดวกครับ แต่ยังไม่ได้ไปเลยสักที และก็ลืมไปเลยครับ ขอบคุณที่เล่าให้ฟัง ทำให้ผมนึกได้ครับ

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
classic
วันที่ 18 ต.ค. 2553

ขอบคุณทุกๆ ท่านมาก จะได้กลับไปทำใหม่ ไม่ได้ทำมานานแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
wkedkaew
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
michii
วันที่ 17 พ.ย. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
chatchai.k
วันที่ 11 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ