Print 
อุปายาส
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  15 ก.ย. 2553
หมายเลข  17188
อ่าน  3,099

 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 623

                                 
ก็อุปายาสเป็นไฉน  ?

           ความแค้น       ความคับแค้น      ภาวะของบุคคลผู้แค้น    ภาวะของบุคคลผู้คับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ผู้ถูก  ธรรมคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว    อันนี้เรียกว่าอุปายาส.


            บทว่า    วิปริณามญฺญถาภาเวน    ได้แก่     เพราะละความเป็นปกติเข้าถึงความเป็นอย่างอื่น.    ความเหี่ยวแห้งภายในใจ   ชื่อว่า  โศก,    ความบ่นเพ้อด้วยวาจา   ชื่อว่า   ปริเทวะ,       ความบีบคั้นทางกายเป็นต้น   ชื่อว่าทุกข์,      ความบีบคั้นทางใจ   ชื่อว่า  โทมนัส,     และความคับแค้นใจอย่างแรง  ชื่อว่า  อุปายาส.          ความโศกเป็นต้นมีประการดังกล่าวแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้น  คือย่อมถึงความปรากฏ.


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ