ทิฏฐุชุกรรม
 
homenumber5
วันที่  4 ก.ย. 2553
หมายเลข  17098
อ่าน  2,075

ทิฏฐุชุกรรม หนึ่งใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทำอย่าง ไร มีผลอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ก.ย. 2553

ทิฏฐุชุกรรมเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา  มีความเห็นตรง  เห็นถูกตามความเป็นจริง  ผลโดยตรงคือ  กุศลวิบากที่ประกอบด้วยปัญญา นำปฏิสนธิใน  สุคติภูมิ  และวิบากจิตในปวัตติกาล ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่...

บุญญกิริยาวัตถุ ๑๐...ทิฏฐุชุกรรม [๑]

บุญญกิริยาวัตถุ ๑๐...ทิฏฐุชุกรรม [๒]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
homenumber5
วันที่ 19 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ