พระทำนา
 
sakol
วันที่  5 ส.ค. 2553
หมายเลข  16873
อ่าน  2,020

ผู้สื่อข่าวของไทยทีวีสีช่อง 3   พบกับครอบครัวของ    คุณยายทองมี ศรีสันงาม อายุ 63 ปี  บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านอาคุณ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์    กำลังทำนาอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน และมีพระสงฆ์มาช่วยไถนา  และช่วยดำนา  เมื่อสอบถามคุณยายทองมี ทราบว่า พระ ชื่อ ว่าพระดับ ศรีสันงาม เป็น ลูกชายคนสุดท้องของคุณยายในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน   ซึ่งออกไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว  มีพระดับ  ลูกชายบวชมาได้ 3 ปี  และจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้กับหมู่บ้าน เวลาทำนาทุกปีพระลูกชายจะมาช่วยแม่ไถนา ดำนา ถอนกล้าดำนา ทำมาตั้งแต่บวชได้ปีแรก เพราะว่าสงสารแม่ แม้จะอายุ 63 ปี ก็ยังมาขุดดิน ดำนา แม่ก็จะทำอาหารเพลไว้คอยพระมาช่วยไถ่นา   ดำนาเสร็จก็ฉันเพล เมื่อฉันอาหารเพลแล้ว พระจะกลับวัดเพื่อไปเรียนหนังสือ คุณยายทองมี บอกว่าดีใจมาก ภูมิใจมาก ที่ลูกมีความกตัญญูสงสารแม่ มาช่วยแม่ทำนาทุกปี  แม้จะบวชแล้วก็ตามกระผม  ของเรียนถามว่าเรื่องนี้ผิดหรือถูกครับ


Tag  พระทำนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ว่าตามพระวินัย  พระภิกษุทำนาไม่ได้  ขุดดิน ถอนต้นกล้า ต้นหญ้าก็ไม่ได้ ผิดพระวินัย  พระภิกษุ   อาจทำการช่วยเหลือมารดาและบิดได้     ตามขอบเขตของพระวินัยบัญญัติ ไม่ใช่ทำเหมือนคฤหัสถ์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ในพระไตรปิฏกก็แสดงไว้ พระภิกษุรูปหนึ่งพรากใบไม้เขียว      ก็อาบัติแล้ว

และก่อนตาย     จิตเศร้าหมองเพราะไม่ได้ปลงอาบัติ  ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุ  เป็นเพศบรรพชิต  ซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้น  ท่านเป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกุศล   เห็นโทษเห็นภัยของการอยู่ครองเรือนว่าเป็นที่หลั่งไหลมาของกุศลประการต่างๆ มากมาย    เมื่อบวชแล้ว  มีความจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตาม   เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป  ความเป็นบรรพชิตรักษายากมาก ต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปจริงๆ ถึงจะรักษาได้ทำให้ตนเองดำรงมั่นในพระธรรมวินัยและได้ประโยชน์สูงสุดคือ การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคล   ขั้นต่างๆ    แต่ในทางตรงกันข้าม   ถ้าไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย   รักษาความเป็นบรรพชิตไม่ได้ หรือ รักษาไม่ดี  ย่อมเป็นที่แน่นอนว่ามีแต่จะคร่าไปสู่นรก เท่านั้น  ซึ่งเป็นอันตรายมาก

การกระทำบางอย่างของพระภิกษุ ในสายตาของชาวโลกดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำ   แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  บางอย่างบางเรื่อง รวมถึงการกระทำดังกล่าวที่ว่านั้น  ผิดพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้  และจะผิดไปเรื่อยๆ   ถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้   เพราะฉะนั้น   การศึกษาพระวินัยให้เข้าใจ   จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ขาดไม่ได้เลยทีเดียว
 
(ความเห็นส่วนตัว  ...เป็นคฤหัสถ์ที่ดี  เป็นบุตรธิดาที่ดี  ดำรงอยู่ในธรรมอันดีงามพร้อมกับได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจไปตามลำดับ  ย่อมมีโอกาสที่ตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาได้ตลอดเวลา  (ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัด)      ทำให้ท่านสบายได้ทั้งกายและใจ   สามารถช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของท่านได้ทุกอย่างและสามารถกระทำการช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่ด้วย      โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผิดพระวินัยข้อไหนหรือไม่   (เพราะไม่ได้เป็นพระภิกษุ)     ที่สำคัญ  คือ    เป็นคนดี และ มีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านครับ ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่ 9 ส.ค. 2553

. ........................ขออนุโมทนาครับ....................

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 9 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
รากไม้
วันที่ 9 ส.ค. 2553

เรื่องนี้ พระรูปนี้ ผิดวินัยแน่นอน  แต่ว่า ช่อง 3 ผิดกว่า ที่เอามาเผยแพร่ ...เพื่ออะไร??

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อุตตมสารี
วันที่ 10 ส.ค. 2553

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

เจตนา คือกรรมที่ทำเพื่อ อะไร เพื่อช่วยเหลือผู้มีพระคุณ จะหวังผลประโยชน์หรือไม่  ไม่มีใครทราบนอกจากผู้ทำกรรมนั้น 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
sakol
วันที่ 24 ส.ค. 2553

ขอขอบพระคุณมากครับ  อนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 8 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ